Trendspaning: Hur påverkas kommuners utvecklingsarbete av pandemin?

Inspelat 2020-06-10

Trendspaning: Hur påverkas kommuners utvecklingsarbete av pandemin?

Den rådande pandemin kom plötsligt och har tydligt blottlagt brister i den digitala infrastrukturen hos landets kommuner. Pandemin har bevisat att den digitala nivå vi länge nöjt oss med inte duger och har även agerat som en katalysator för utvecklingsarbete.  

Lyssna på när Malin Karlsson, Marknadsansvarig på DirSys, intervjuar Jenny Broberg, Strategisk rådgivare på DirSys om hur kommuners utvecklingsarbete har påverkats och kommer att påverkas utifrån olika tidsperspektiv.   

  • Vad hände? Vad har utvecklings- och digitaliseringsledare i kommunen arbetat med sen krisen inleddes?  
  • Vad kan och behöver vi göra fortsättningsvis? 
  • Vad kan vi ta tillvara och bevara från rådande omständigheter?    

Det här samtalet riktar sig till dig som driver utvecklings- och digitaliseringsarbeten i en kommun. 


Talare

Jenny BK med filter
Jenny Broberg Kudryk
Malin Karlsson
Malin Karlsson


Se hela videon här