DirSys lanserar Insights: alla era IT- och säkerhetsinsikter samlade

Vi är glada över att äntligen presentera den senaste nyheten i vår produktsuite: Insights – platsen där du får överblick över ert dataskydd, informationssäkerhet och IT-styrning. Här kan du se hur era risker förändras över tid, om ni hanterar känsliga personuppgifter i organisationen, överblicka status i ert arbete med ISO27002 eller CIS Controls och mycket mycket mer.

Den gröna tråden mellan IT-styrning och säkerhet: DirSys plattform

Idag är majoriteten av den information som hanteras digital, vilket har gjort IT och säkerhetsfrågor tätt sammankopplade. Att skapa sig en överblick över var information och personuppgifter hanteras, i vilka IT-system och med vilka beroenden kan vara överväldigande.

Med DirSys plattform kan ni arbeta med dataskydd, informationssäkerhet och IT-styrning integrerat. Det kallar vi för den gröna tråden. Nu lanserar vi dessutom en ny produktnyhet – möjligheten att på en och samma plats skapa sig en överblicksbild över ert dataskydd, informationssäkerhet och er IT.

Insights – tydlig överblick och ökat samarbete

Insights är en kraftfull men enkel modul för er som använder DirSys App där ni kan samla alla era insikter och få en tydlig överblick. Här kan du:

  • Bygga egna diagram över er IT, ert dataskydd och er cybersäkerhet
  • Öka samarbetet mellan DSO, CISO och IT genom en gemensam bild
  • Få en tydlig överblick att agera på – utan att spendera värdefull tid på att leta information

Möjligheter med Insights

Om du undrar hur era informationssäkerhetsinsatser presterar, hur ert dataskyddsarbete fortskrider eller vad status är för era verksamhetskritiska system så har Insights svaret. Här bygger du nämligen själv enkelt upp de diagram och insikter som du vill följa och rapportera på i din organisation. Med Insights kan du exempelvis:

Följa riskvärden över tid

Följ hur era riskvärden förändras och få svar på om era åtgärder hjälper till att sänka er totala risk.

Se hur risker forandras over tid
Maluppfyllnad ISO27002

Kontrollera status för ISO27000 och CIS Controls

Få en enkel överblick över hur ert arbete med olika standards och ramverk som ISO27002 och CIS Controls fortskrider.

Lokalisera var tredjelandsöverföring sker

Se var överföring av personuppgifter till tredje land sker och kontrollera att rätt skyddsåtgärder är på plats.

Tredjelandsoverforing Insights
Verksamhetskritiska system och atgarder

Se status för era verksamhetskritiska system

Kontrollera era åtgärder för verksamhetskritiska system och säkerställ organisationens kontinuitet.

Överblicken du väntat på

Vi har lyssnat på våra kunder och skapat överblicksbilden ni efterfrågat.

  • Som CISO kan du kontrollera om de insatser ni genomför ger effekt.
  • Som DSO kan du se hur ert dataskyddsarbete fortskrider utan att grotta i detaljer.
  • Som IT-ansvarig ser du värdefull information om er verksamhetskritiska IT.

Med organisationens insikter samlade minskar ni er administrativa börda och kan istället ägna tid åt att genomföra förbättringar eller visa upp era fantastiska resultat.

Utforska vilka insikter du kan få

Är du befintlig kund och vill titta närmare på Insights är du välkommen att kontakta oss på info@dirsys.com eller vända dig till din kundansvariga.

Har du ännu inte upplevt möjligheterna DirSys plattform erbjuder inom dataskydd, informationssäkerhet och IT-styrning? Välkommen att boka en första demo här!

Relaterat innehåll:

Konsten att kommunicera i informationssäkerhetsfrågor

Konsten att kommunicera i informationssäkerhetsfrågor

Ett snabbt förändrat säkerhetslandskap kräver informerade och handlingskraftiga organisationer. Som CISO behöver du idag kunna övertyga både medarbetare, ledning och beslutsfattare om vikten av frågorna. Så hur lyckas du i praktiken? Välkommen på ett webinar där Håkan Sonesson, CISO på Jönköping University, delar över 25
Läs mer »
En bild på en skog i kommuner

Förberedelser inför NIS2 -direktivet: En guide för kommuner

Vi närmar oss snabbt införandet av det nya NIS2-direktivet och många offentliga aktörer ställer sig nu frågan om de kommer omfattas eller inte. Det nya direktivet kommer innebära att offentliga aktörer kommer omfattas i betydligt högre utsträckning än tidigare. Som direktivet är skrivet kan det
Läs mer »
EU flaggan NIS2

Omfattas din organisation av NIS2? Få svaret i tre steg

Har NIS2 skapat förvirring i din organisation? Oroa dig inte, ni är inte ensamma. Bedömningen om ens organisation kommer omfattas av NIS2 kan vara en komplex och förvirrande process. För att göra det hela mindre överväldigande har vi brutit ned bedömningsprocessen i tre klara steg.
Läs mer »