gdpr-verktyg-integrity

Ett riktigt enkelt GDPR-verktyg

Att efterleva GDPR behöver inte vara svårt. Med vårt GDPR-verktyg Integrity blir det riktigt enkelt att få koll på er personuppgiftshantering. Allt för att ni ska vara trygga med att ni efterlever GDPR på ett effektivt vis.

gdpr-verktyg-integrity
gdpr-verktyg

Skapa överblick över ert dataskydd

Vilka behandlingar hanterar ni i er organisation? Med vårt GDPR-verktyg Integrity får ni snabbt en överblick över alla era behandlingar. Dessutom kan du enkelt filtrera fram rätt kategori av behandlingar så att du bara ser det som är relevant.

Effektivisera er
efterlevnad av GDPR

Ett personuppgiftsregister med låg kvalitet är en riktig tidstjuv. Säkra en effektiv hantering av GDPR med enkla mallar och flöden. De tar er från registrering av ny behandling till förvaltning av den befintliga registerförteckningen.

gdpr-verktyg-2
gdpr-verktyg-1

Förenkla ert samarbete

För att bygga ett starkt dataskydd krävs involvering. Eftersom Integrity är intuitivt kan du delegera arbetet utan att dina kollegor fastnar i komplexa verktyg eller drunknar i administrativt arbete.

Nöjda kunder att vara stolt över

”Vi valde Integrity framför allt för att det är enklare för sällananvändare och väldigt användarvänligt”

– Carolina Wallberg, Informationssäkerhetsspecialist
Åtvidabergs kommun

Se Integrity direkt!

Integrity demo on demand

Vill du se hur Integrity kan förenkla GDPR-arbetet? Se vår demo-on-demand. En video där vi visar hur Integrity fungerar. Fyll i formuläret och få tillgång till videon direkt.

Hur hjälper ett
GDPR-verktyg er?

Enligt GDPR ska alla organisationer föra ett register över hur de hanterar personuppgifter. Att dokumentera alla era personuppgiftsbehandlingar och hålla informationen uppdaterad blir lätt övermäktigt. Och att koordinera och samla in informationen blir snabbt en administrativ börda.

Vi är övertygade om att det inte behöver vara så krångligt. Och vi vet dessutom att Excel inte är lösningen.

Därför utvecklade vi Integrity. Ett GDPR-verktyg som är enkelt. På riktigt. Här får ni enkla mallar, ett smidigt flöde och ett intuitivt och modernt systemstöd. Ett verktyg som hjälper er att minska den administrativa bördan helt enkelt!

Hur Integrity förenklar er GDPR-efterlevnad

Mall för att registrera behandling

Dokumentera bara det som är relevant med den inbyggda mallen som baseras på Dataskyddsförordningen.

Anpassningsbara formulär

Utgå från standardmallen eller anpassa enkelt formuläret så det passar er verksamhet.

Enkelt flöde och hjälptexter

Du ska inte behöva vara expert på GDPR för att bidra i ert dataskyddsarbete. Integrity guidar dig genom processen.

Påminnelser för en uppdaterad registerförteckning

Med påminnelser hjälper Integrity er att samarbeta och hålla er registerförteckning uppdaterad.

Konsekvensbedömning (DPIA) med riskanalys

Genomför en konsekvensbedömning och bedöm risken innan ni börjar behandla känsliga personuppgifter.

Koll på era åtgärder

Få en enkel överblick över era privacy-höjande åtgärder, vem som är ansvarig och när det ska vara utfört.

Byta GDPR-verktyg?

Har ni redan ett register för er personuppgiftshantering? Kanske i Excel eller i annat verktyg? Ditt arbete är inte ogjort! Med Integrity är det enkelt att importera in ert befintliga register.

Därefter är ni snabbt igång. Vi har nämligen fokuserat på att bygga ett riktigt enkelt och intuitivt gränssnitt. Dessutom hjälper vi er på vägen med vår onboarding.

Integrity – säker och
smidig implementation

Security by design

Vi vet vilken djungel det kan vara att säkerställa hög säkerhet för sina IT-tjänster. Därför har vi i utformandet av vår produkt arbetat efter security by design. Servrar i Sverige, SSO, stöd för multifaktorautentisiering och hög spårbarhet i systemet är bara några av våra säkra lösningar.

Onboarding

Ett system förändrar inte automatiskt hur ni arbetar. Därför är onboardingen extra viktig tycker vi. Vi utbildar er i ert nya system och ger er rådgivning kring hur ni når dit ni vill.

Support

Om något strular eller inte fungerar som du vill finns vi där för snabb support.

Vanliga frågor och svar om GDPR-verktyg

Vad är Integrity?

Integrity är systemet som hjälper er bedriva ert dataskyddsarbete och efterleva GDPR. I systemet kan ni föra er registerförteckning på ett enkelt och smidigt sätt. Dessutom finns hjälp för att säkerställa hög kvalitet på registret och för att hålla det uppdaterat.

Hur fungerar Integrity?

I Integrity är det möjligt att synliggöra en befintlig registerförteckning, dokumentera nya personuppgiftsbehandlingar och genomföra konsekvensbedömningar (DPIA). Det finns ett granskaflöde som gör det enkelt för Dataskyddsombud eller liknande att granska nya behandlingar. Dessutom finns påminnelsefunktioner för att uppdatera äldre och inaktuella behandlingar.

Du kan filtrera fram den typ av behandling du är intresserad av. Dessutom är systemet behörighetsstyrt så att de som ska dokumentera behandlingar bara ser det som är relevant för dem. Hela upplevelsen är enkel och effektiv.

Vem passar produkten för?

Integrity riktar sig till alla typer av organisationer som behandlar personuppgifter och behöver ett strukturerat och säkert sätt att bedriva sitt dataskyddsarbete.

Det är designat för att vara enkelt för sällananvändare, varför det lämpar sig för organisationer som har en decentraliserad organisation kring dataskyddsfrågan. Här kan ni vara många som bidrar till ett uppdaterat register, samtidigt som granskningsfunktioner finns för de som samordnar arbetet.

Vi har redan ett system för vår registerförteckning - hur gör vi?

Om ni redan har ett system som ni är nöjda med är det toppen! Om inte hjälper vi er gärna jämföra för att se om Integrity möter era krav bättre.

Dessutom kan vi enkelt läsa över er befintliga registerförteckning. Ni behöver alltså inte börja om på nytt bara för att ni väljer en annan lösning!

Kan vi exportera vår registerförteckning från Integrity?

Registerförteckningen går enkelt att exportera ut till Excel. På så sätt kan ni visa upp ert register vid en eventuell granskning.

Hur kommer vi igång?

Börja med att boka en demo med oss. Efter detta väljer ni den produkt som passar er.

Integrity Standard passar er som vill få koll på er personuppgiftshantering. Integrity DPIA passar er som både vill få koll på er personuppgiftshantering och ha möjlighet att genomföra konsekvensbedömningar.

Om ni vill importera er befintliga registerförteckning kan ni smidigt göra det själva via vårt importverktyg. Det finns även möjlighet till stöd från oss om ni önskar. Dessutom erbjuder vi onboardingpaket och utbildning som snabbt hjälper er igång.

Kom igång med ett enklare dataskyddsarbete direkt!

Boka en demo så är ni snabbt igång.