Dataskydd & GDPR

Hur GDPR påverkar din organisation


Dataskyddsförordningen, även känt som GDPR, satte 2018 ett ökat fokus på integritet i organisationer. För första gången ställde sig många frågor som hur, när, var och varför de hanterar
personuppgifter. 

Att arbeta med dataskydd innebär att ta sig an en hel verksamhet. Det är ett levande arbete som aldrig tar slut. Och med allt fler domar, höga böter och ny teknik är frågan mer prioriterad än någonsin. 

Är ni säkra på er GDPR-efterlevnad?

Vill ni känna er trygga med er efterlevnad av GDPR? Och vara säkra på att ni gör rätt saker samtidigt som ni arbetar effektivt med frågan?

Med DirSys som samarbetspartner får ni rätt kompetens och hjälp att driva den förändring ni önskar. Vi har experter inom juridiken, tekniken och informationssäkerhet. Och vi vet vad som krävs för att uppnå förändring. Vi har lyckats när ni har ökat er GDPR-efterlevnad, fått en smidigare vardag och därefter kan jobba vidare med frågan självständigt.

Stöd inom GDPR – olika format men alltid med samma mål

Oavsett vad ni behöver hjälp med är målet detsamma – ökad GDPR-compliance samtidigt som vi förenklar och hjälper dig och din organisation att driva frågan vidare.

 

Utbildning konsekvensbedömning avseende dataskydd

Planerar ni att behandla personuppgifter som innebär hög risk för de registrerade? Då ska en konsekvensbedömning genomföras.

En konsekvensbedömning kan vara omfattande och svår att genomföra om rätt kunskaper saknas. I vår utbildning lär du dig hur du gör en konsekvensbedömning i enlighet med GDPR och hur du arbetar med frågan i praktiken.

Läs mer om Utbildning konsekvensbedömning avseende dataskydd –>

 

Dataskydd som tjänst

Behöver ni komma igång med GDPR? Eller ta nästa steg i ert dataskyddsarbete? Vill ni göra detta utan att själva behöva fundera på er personuppgiftshantering? Med Dataskydd som tjänst får ni både ett digitalt verktyg och expertkompetensen för er GDPR-efterlevnad. Allt samlat till en fast och flexibel månadskostnad!

Läs mer om Dataskydd som tjänst här –>

 

DSO som tjänst 

Behöver ni ha ett Dataskyddsombud i er verksamhet? Med DirSys DSO som tjänst hjälper vi er att höja er dataskyddskompetens och säkerställa stabil personuppgiftshantering över tid.

Läs mer om DSO som tjänst–>

 

GAP-analys GDPR

Om arbetet med GDPR har stagnerat sen 2018 kan vår GAP-analys GDPR hjälpa er komma igång igen. Här får ni en tydlig överblick över ert nuläge och vad ni behöver göra för att efterleva dataskyddsförordningen.

Läs mer om GAP-analys GDPR–>

 

Synliggör era risker och identifiera åtgärder

Vilka risker har ni kopplat till er personuppgiftshantering? Att skapa sig en samlad bild över detta kan vara svårt och tidskrävande. Med vår GDPR-audit får ni hjälp att identifiera era risker och viktigast av allt, tydliga åtgärdsförslag.

 

Strukturera och vidareutveckla dataskyddsarbetet

Dataskydd är ett omfattande område där nya rättsfall och ny teknik skapar ett föränderligt landskap. Det kan vara svårt att hinna med och veta vad som ska prioriteras. Vi hjälper er att strukturera upp och vidareutveckla ert dataskyddsarbete. Vi kan bland annat hjälpa till med:

  • Rutiner och rollfördelning inom organisationen
  • Utbilda och vidareutbilda organisationen
  • Utföra interna eller externa revisioner
  • Upprätta styrdokument
  • Analysera tredjelandsöverföringar eller behandling av känsliga personuppgifter

Bli trygga med er GDPR-efterlevnad

Vet du vad du vill ha hjälp med? Eller behöver du kanske bolla ditt behov? Oavsett vad är du varmt välkommen att kontakta oss. Vi diskuterar din utmaning och hjälper dig att komma igång med trygg GDPR-efterlevnad.

En kvinna som skriver vid datorn

Full kontroll över er personuppgiftshantering

GDPR påverkar oss alla, och den administrativa bördan kan bli stor. Vart hanterar ni personuppgifter? Hur och varför?

Med Integrity är det enklare än någonsin att skapa full kontroll över er personuppgiftshantering. Dessutom är det både smidigt och enkelt att sprida ansvaret i organisationen.

Det här säger våra kunder om oss

“Vi har jobbat med DirSys i olika frågor under många år så det var naturligt att samarbeta i detta projektet eftersom de hjälpt oss med informationssäkerhetsarbetet tidigare. Samarbetet har fungerat jättebra och vi skulle absolut ta hjälp av DirSys igen.”

– Thorbjörn Berndtsson, Säkerhetssamordnare, Tjörns Kommun