Privacy Policy

 

Vilka är vi? 

Vår affärsidé är att leda våra kunder till bra beslut och leverera framtidens teknik och tjänster inom IT-management och informationssäkerhet. Det gör vi genom att agera oberoende och strategiska rådgivare till organisationer som vill utveckla sin verksamhet med hjälp av IT. DirSys AB är personuppgiftsansvarig för behandling av de personuppgifter som företaget bestämmer ändamål och medel för. 

 

När samlar vi in personuppgifter? 

 • När du köper eller använder våra produkter och tjänster  
 • När du ansöker om en tjänst hos oss 
 • När du anmäler dig till ett av våra event, exempelvis ett webinar eller en utbildning 
 • När du har kontakt med oss personligen, via telefon, mejl, sociala medier eller via vår hemsida 

 

Varför samlar vi in personuppgifter? 

Vi samlar in personuppgifter i följande syfte: 

 • Försäljning av tjänster och produkter samt process för kontraktsskrivning 
 • Utförande av avtalsrelaterade uppgifter såsom fakturahantering, betalningar samt support i enlighet med vårt avtal med er som kund. 
 • För direktmarknadsföring där bedömningen är att den registrerade har en yrkesroll som är relevant för de tjänster och erbjudanden DirSys tillhandahåller.
 • I rekryteringsprocesser för att kunna avgöra vilka kandidater som är bäst lämpade att arbeta på DirSys.

 

Vilka sorters personuppgifter samlar vi in? 

Den sortens personuppgifter som DirSys behandlar om dig är: 

 • Information som ditt namn, e-mailadress, telefonnummer, arbetstitel och vilken organisation du är anställd av  
 • Den information du anger i din ansökan när du söker jobb hos oss
 • Hur du agerar på de mejlutskick du får från oss. Exempelvis om du öppnar dem eller inte samt vilka länkar du klickar på  
 • Vad du visat intresse för i din yrkesroll, exempelvis om du anmäler dig till våra webinar  
 • Kort eller videoinspelning som sker i våra lokaler 

 

 Hur samlar vi in personuppgifterna? 

DirSys samlar in personuppgifter vid olika former av träffar såsom mässor, seminarier etc.  

DirSys samlar in personuppgifter från tredje part, exempelvis från partners och/eller plattformar för sociala medier.  

 

Hur länge kommer vi att behandla personuppgifterna? 

DirSys kommer endast att behandla personuppgifterna så länge som krävs för ovan nämnda syfte. Vissa personuppgifter är vi enligt lag skyldiga att spara. Dessa personuppgifter kommer att raderas så fort DirSys hanterat personuppgifter på ett lagmässigt korrekt sätt.  

 

Vilken är den lagliga grunden för DirSys personuppgiftsbehandling?

DirSys lagrar dessa personuppgifter med lagliga grunden berättigat intresse då vi bedömt att det finns ett ömsesidigt intresse/behov för oss att erbjuda just dig våra produkter och tjänster, samt att den eventuella kränkning behandlingen medför i detta syfte inte överväger vårt intresse.

I andra fall behandlar DirSys dina personuppgifter med lagliga grunden avtalsförhållande, just för uppfyllande av avtal som vi har med dig som kund, partner eller leverantör.

Därutöver lagrar DirSys personuppgifter på grund av olika rättsliga förpliktelser.

 

Vilka rättigheter har du som registrerad? 

Som registrerad har du följande rättigheter gällande DirSys personuppgiftshantering: 

 • Få tillgång till dina personuppgifter 
 • Rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter 
 • Rätt att begära rättelse eller radering av dina personuppgifter 
 • Rätt att flytta dina personuppgifter
 • Rätt att när som helst motsätta dig utskick från oss

Vänligen hör av dig till privacy@dirsys.com för ärende relaterade till DirSys behandling av dina personuppgifter.  

 

Ändringar i DirSys personuppgiftshantering 

Den här texten ses över och revideras på årlig basis. Vid eventuella personuppgiftsincidenter kan mer frekventa ändringar/korrigerar göras. 

 

Cookie policy

Vad är en cookie?

En kaka (eller cookie) är en liten textfil som DirSys placerar på en besökarens dator, efter att ha inhämtat användarens samtycke. Informationen i kakan används av oss för att vi ska kunna förstå hur våra användare navigerar på vår hemsida.

Kakor brukar delas upp i två olika typer, sessioncookies och permanenta cookies. Sessioncookies sparas på din dator under den tiden du besöker webbplatsen, medan permanenta cookies placeras tills ett utgångsdatum har inträffat. När utgångsdatumet har inträffat raderas cookien från din dator och placeras på nytt när du besöker hemsidan igen.

Vi inhämtar ditt samtycke

Innan vi placerar cookies så inhämtar vi ditt samtycke. Vi inhämtar ditt samtycke genom en pop-up cookiebanner första gången du besöker vår hemsida. Om du vill ändra dina val så kan du när som klicka på kugg-hjulet längst ner till vänster.

Nödvändiga cookies

Nödvändiga cookies används på vår hemsida för att säkerställa grundläggande funktion, så som språkval.

Statistiska cookies

Vi använder oss av cookies för statistiska ändamål för att kunna förbättra prestandan och utformningen på vår hemsida. Vid användandet av dessa cookies så kommer vissa personuppgifter att samlas in, dessa kommer att anonymiseras. De personuppgifter som samlas in är IP-adresser och för att veta hur länge dessa cookies lagras så kan du se tabellen nedan. Ändamålet med att placera dessa cookies är att föra statistik. Vi placerar dessa cookies baserat på ditt samtycke som du kan återkalla närsomhelst via vår cookiebanner.

Marketing cookies

Vi använder oss av cookies i marknadsföringssyfte för att kunna förbättra våran marknadsföring till dig som besökare. Vid användandet av dessa cookies så kommer vissa personuppgifter att samlas in. De personuppgifter som samlas in är IP-adresser och för att veta hur länge dessa cookies lagras så kan du se tabellen nedan. Ändamålet med att placera dessa cookies är att marknadsföra våra tjänster och produkter till dig som besökare. Vi placerar dessa cookies baserat på ditt samtycke som du kan återkalla närsomhelst via vår cookiebanner.

Nedan har vi redogjort för vilka cookies som vi placerar och varför:

Nödvändiga cookies

Ändamål

Typ

Lagringstid

Mer info 

Pll_language

Den här cookien placeras för att ställa in spåreket på hemsidan  

Permanent

12 månader

 

Statistiska cookies

 

 

 

 

_pk_id 

Denna cookie placeras av oss via Piwik Pro. Cookien används för att beräkna antal besökare, hur länge besökare stannar på vår hemsida, hur våra besökare navigerar på vår hemsida och för att generera statistiska rapporter för hur hemsidan används.  

Cookien är en slumpmässigt genererad identifierare för en besökare. 

Permanent

13 månader

 

_pk_sess

Denna cookie placeras av oss via Piwik Pro. Cookien används för att beräkna antal besökare, hur länge besökare stannar på vår hemsida, hur våra besökare navigerar på vår hemsida och för att generera statistiska rapporter för hur hemsidan används. 

En tillfällig länk skapas mellan sessions-ID och besöks-ID. Den används för att känna igen händelser som hör ihop med samma session. Länken mellan sessions-ID och besöks-ID upphör att gälla 30 minuter efter den senaste händelsen. Eftersom vi inte lagrar sessions-ID någon annanstans är det omöjligt att identifiera återkommande besökare baserat enbart på dess värde. 

Permanent

30 min

 

ppms_privacy

 

Permanent

12 månader

 

Marketing cookies

Ändamål

Typ

Lagringstid

Mer info 

Mtc_id

Denna tredjepartscookie placeras av oss via Mautics. Mautics är ett verktyg för marketingautomation, alltså för att marknadsföra till leads, prospekts och vårda prospekts genom att personalisera kommunikation utifrån hur besökare navigerar på hemsidan.    

 

Session

 

Legal mentions – Webmecanik

Mautic_device_id

Denna tredjepartscookie placeras av oss via Mautics. Mautics är ett verktyg för marketingautomation, alltså för att marknadsföra till leads, prospekts och vårda prospekts genom att personalisera kommunikation utifrån hur besökare navigerar på hemsidan.    

 

12 månader  

 

 

mautic_referer_id

Denna tredjepartscookie placeras av oss via Mautics. Mautics är ett verktyg för marketingautomation, alltså för att marknadsföra till leads, prospekts och vårda prospekts genom att personalisera kommunikation utifrån hur besökare navigerar på hemsidan.    

 

Session

 

 

Mtc_sid

Denna tredjepartscookie placeras av oss via Mautics. Mautics är ett verktyg för marketingautomation, alltså för att marknadsföra till leads, prospekts och vårda prospekts genom att personalisera kommunikation utifrån hur besökare navigerar på hemsidan.    

 

Session 

 

 

gcl_au

Denna tredjepartscookie placeras av oss via Google Ads. Cookien trackar om annonsklick leder till konvertering, i syfte att optimera marknadsföring till besökare.

Permanent

90 dagar

Googles annonserings- och analys cookies