Privacy Policy

 

Vilka är vi? 

Vår affärsidé är att leda våra kunder till bra beslut och leverera framtidens teknik och tjänster inom IT-management och informationssäkerhet. Det gör vi genom att agera oberoende och strategiska rådgivare till organisationer som vill utveckla sin verksamhet med hjälp av IT. DirSys AB är personuppgiftsansvarig för behandling av de personuppgifter som företaget bestämmer ändamål och medel för. 

 

När samlar vi in personuppgifter? 

 • När du köper eller använder våra produkter och tjänster  
 • När du ansöker om en tjänst hos oss 
 • När du anmäler dig till ett av våra event, exempelvis ett webinar eller en utbildning 
 • När du har kontakt med oss personligen, via telefon, mejl, sociala medier eller via vår hemsida 

 

Varför samlar vi in personuppgifter? 

Vi samlar in personuppgifter i följande syfte: 

 • Försäljning av tjänster och produkter samt process för kontraktsskrivning 
 • Utförande av avtalsrelaterade uppgifter såsom fakturahantering, betalningar samt support i enlighet med vårt avtal med er som kund. 
 • För direktmarknadsföring där bedömningen är att den registrerade har en yrkesroll som är relevant för de tjänster och erbjudanden DirSys tillhandahåller.
 • I rekryteringsprocesser för att kunna avgöra vilka kandidater som är bäst lämpade att arbeta på DirSys.

 

Vilka sorters personuppgifter samlar vi in? 

Den sortens personuppgifter som DirSys behandlar om dig är: 

 • Information som ditt namn, e-mailadress, telefonnummer, arbetstitel och vilken organisation du är anställd av  
 • Den information du anger i din ansökan när du söker jobb hos oss
 • Hur du agerar på de mejlutskick du får från oss. Exempelvis om du öppnar dem eller inte samt vilka länkar du klickar på  
 • Vad du visat intresse för i din yrkesroll, exempelvis om du anmäler dig till våra webinar  
 • Kort eller videoinspelning som sker i våra lokaler 

 

 Hur samlar vi in personuppgifterna? 

DirSys samlar in personuppgifter vid olika former av träffar såsom mässor, seminarier etc.  

DirSys samlar in personuppgifter från tredje part, exempelvis från partners och/eller plattformar för sociala medier.  

 

Hur länge kommer vi att behandla personuppgifterna? 

DirSys kommer endast att behandla personuppgifterna så länge som krävs för ovan nämnda syfte. Vissa personuppgifter är vi enligt lag skyldiga att spara. Dessa personuppgifter kommer att raderas så fort DirSys hanterat personuppgifter på ett lagmässigt korrekt sätt.  

 

Vilken är den lagliga grunden för DirSys personuppgiftsbehandling?

DirSys lagrar dessa personuppgifter med lagliga grunden berättigat intresse då vi bedömt att det finns ett ömsesidigt intresse/behov för oss att erbjuda just dig våra produkter och tjänster, samt att den eventuella kränkning behandlingen medför i detta syfte inte överväger vårt intresse.

I andra fall behandlar DirSys dina personuppgifter med lagliga grunden avtalsförhållande, just för uppfyllande av avtal som vi har med dig som kund, partner eller leverantör.

Därutöver lagrar DirSys personuppgifter på grund av olika rättsliga förpliktelser.

 

Vilka rättigheter har du som registrerad? 

Som registrerad har du följande rättigheter gällande DirSys personuppgiftshantering: 

 • Få tillgång till dina personuppgifter 
 • Rätt att invända mot behandling av dina personuppgifter 
 • Rätt att begära rättelse eller radering av dina personuppgifter 
 • Rätt att flytta dina personuppgifter
 • Rätt att när som helst motsätta dig utskick från oss

Vänligen hör av dig till privacy@dirsys.com för ärende relaterade till DirSys behandling av dina personuppgifter.  

 

Ändringar i DirSys personuppgiftshantering 

Den här texten ses över och revideras på årlig basis. Vid eventuella personuppgiftsincidenter kan mer frekventa ändringar/korrigerar göras.