Effektivisera er cybersäkerhet

med Security

Möt dagens och morgondagens säkerhetsutmaningar

Ökade cyberhot och hårdare lagkrav kräver ett proaktivt och effektivt cybersäkerhetsarbete. Med Security kan ni jobba smart med er cybersäkerhet så att ni sparar tid och håller fokus på det som är viktigt.

Spara tid i Cyber security-arbetet

Spara tid i ert cybersäkerhetsarbete

I Security får ni en enkel och tydlig överblick av er cybersäkerhet. Med automatiserad hantering av era säkerhetsåtgärder kan ni vara trygga med att ni är skyddade samtidigt som ni sparar tid.

Arbeta proaktivt med risker

Arbeta proaktivt med risker och säkerhetsåtgärder

Gör det enkelt att följa upp på era risker och hur säker er organisation är. Identifiera era största risker och följ status på era säkerhetsåtgärder.

gdpr

Få kontroll på standards och lagkrav

Hitta rätt säkerhetsåtgärder och se till att ni följer gällande lagkrav. Med Security mäter ni enkelt hur ni ligger till i era kontrollplaner.

Förenkla samarbetet

Förenkla samarbetet och bygg en säkerhetskultur

Den mänskliga faktorn är ett av de största säkerhetshoten. Sprid frågan internt i organisationen och förenkla ert samarbete med en gemensam yta. Med vår lösning kan ni dessutom samla ert arbete med GDPR- och cybersäkerhet för ett ännu enklare säkerhetsarbete.

Nöjda kunder
att vara stolt över.

Hitta rätt säkerhetsåtgärder

I Security kan du enkelt arbeta med de lagkrav och standards du önskar. Vill du kontrollera er efterlevnad av lagkrav? Använd kontrollplaner för GDPR, NIS2 eller DORA.

Vill du arbeta med erkända säkerhetsramverk? Välj in ISO27000 eller CIS Controls. Allt för att ni ska få koll på hur ni ligger till mot gällande lagkrav och att ni är skyddade.

NIS2

GDPR

ISO27000

CIS Controls

Hantera er
informationssäkerhet
i en lösning byggd för det

Var säker på att inga obehöriga tar del av känslig information. Security bygger på en rollbaserad modell som gör det möjligt att styra åtkomst på ett säkert sätt. Ni kan smidigt sprida ansvaret internt, utan att utsätta er för ökade risker. Dessutom kan ni vara trygga med att ni hanterar er informationssäkerhet i en lösning byggd för det.

Servrar i Sverige

SSO & MFA

Hög spårbarhet

Möjlighet till On-prem

Made in Sweden

Vanliga frågor och svar om Security

Vad är Security?

Security är ett verktyg som hjälper organisationer att arbeta strukturerat med sin informationssäkerhet och cybersäkerhet. Med stöd för riskanalyser, säkerhetsåtgärder och GAP-analyser ger det er en tydlig och enkel bild av hur säker er organisation är och hur ni efterlever gällande lagkrav.

Vem är Security för?

Security är tjänsten för organisationer som vill arbeta proaktivt med cybersäkerhet och informationssäkerhet. Den används av CISO:n för att driva informationssäkerhetsarbetet, IT-chefen som vill höja organisationens cybersäkerhet och jurister som vill kontrollera organisationens lagefterlevnad.

Vad blir resultatet av att använda Security?

Security ger er kontroll på er informationssäkerhet så att ni kan vara trygga med att ni är skyddade. Både från ett organisatoriskt såväl som ett tekniskt perspektiv. Verktyget hjälper er följa gällande lagkrav och minimera säkerhetsrisker innan de inträffar.

Går det att samordna dataskydd- och informationssäkerhet i tjänsten?

Ja, det går tillsammans med vår produkt Integrity.  Det gör att ni inte behöver dokumentera informationsbärare på flera ställen och att ni kan göra olika typer av riskanalyser i samma gränssnitt. En röd tråd mellan dataskydd och cybersäkerhet helt enkelt!

Hur kommer vi igång?

Ni börjar med att boka en demo här.

Vid en första demo tittar vi på era befintliga arbetssätt och behov för att se hur Security kan hjälpa er framåt. När ni bestämt er för att komma igång sker implementationen smidigt med stöd från våra onboardingpaket.

Redo att jobba smart med cybersäkerhet?

Boka en demo direkt så är du (super)snabbt igång!