IT-management

Organisationer nyttjar idag mängder av olika digitala tjänster. Att hantera dessa på ett säkert, stabilt och lagenligt sätt blir allt svårare. Molntjänster, mer komplexa integrationer och IT som affärskritisk fråga driver på utvecklingen.

På DirSys är vi experter på IT-management. Vi förenar teknik, människor och verksamhetsnytta så att ni får en stabil, säker och kostnadseffektiv IT. Vi hjälper er genom hela kedjan – från upphandling till förvaltning och avveckling.

 

Upphandling av IT

Vi vet hur krångligt det kan vara att upphandla IT. Du ska översätta verksamhetens behov, formulera krav på rätt sätt och dessutom undvika överprövning. Med DirSys upphandlingsmodell kan vi hjälpa er hela vägen – från behov till god affär.

Inom området upphandling av IT hjälper vi er att:

  • Omvärldsbevaka – Vad kan ni dra för lärdomar av vad andra har gjort tidigare? Vi identifierar lösningar och leverantörer på marknaden.
  • Genomföra kravanalys – Hur ska verksamhetens behov översättas till en kravspecifikation? Vi fångar upp behovet och ser till att det återspeglas i era upphandlingsdokument
  • Upphandla IT – Vi ser till att inkomna anbud utvärderas så att ni får bästa lösning till bästa pris.
  • Införa den nya IT-lösningen – Vi stöttar er i införandeprojektet så att verksamheten involveras och så att er nya IT-lösning implementeras på ett smidigt sätt.

 

Digital Förvaltning

Hur får er organisation IT som faktiskt stödjer verksamhetens processer? Vi hjälper er möta morgondagens IT-utmaningar med en effektiv, och tydlig digital förvaltning.

 

Inom Digital Förvaltning hjälper vi er att:


Skapa en förvaltningsmodell för IT

Förvaltningsmodeller för IT finns i de flesta organisationer men är sällan levande mekanismer. Vi hjälper er att förbättra och synliggöra er förvaltningsmodell och skapa förutsättningar för en framgångsrik förvaltning av er IT.

Roller och ansvar klargörs samtidigt som vi etablerar effektiva arbetssätt för planering, prioritering och uppföljning.

Läs mer om införande av digital förvaltningsmodell här —>

 

Få koll på er förvaltningsförmåga

Svårt att sätta fingret på var er IT-förvaltning brister? Eller vill ni mäta ert nuläge och följa er utveckling?

Med DirSys Compare Förvaltningsförmåga får ni en tydlig bild av er IT-förvaltning utifrån fem kriterier. Dessutom får ni en handlingsplan på vad ni behöver förbättra.

Läs mer om DirSys Compare förvaltningsförmåga —>

 

Bygga en förvaltningsobjektsarkitektur

Vilka digitala tjänster förvaltar er organisation? Det kan vara svårt att få en överblick över er IT och vilka processer som stödjs.

Med förvaltningsobjekt får ni en tydlig bild av hur IT samverkar med verksamheten.

Läs mer om Förvaltningsobjektsarkitektur —>

 

Behöver ni hjälp med er IT-management?

Vill du veta mer om vad vi kan stötta din organisation med inom området IT-management? Välkommen att ta kontakt med mig, Tobias Hjeltman. 

 

Tobias Hjeltman

Konsultansvarig

tobias.hjeltman@dirsys.com

031-701 67 55

Det här säger våra kunder om oss

“Vi attraherades av DirSys utvärderingsmodell Compare Förvaltningsförmåga just för att den var lagom omfattande. Förvaltningsförmågan mäts utifrån fem områden vilket gör det hela begripligt och möjligt att följa upp över tid.”

– Lars-Gunnar Rask, Utvecklingsledare Digitalisering, Lidköping kommun