Våra tjänster

Organisationer hanterar idag mängder av information. Att se till att den här informationen är riktig, tillgänglig för de som ska ta del av den och skyddad från obehöriga är idag verksamhetskritiskt. Det finns inga genvägar till hög informationssäkerhet. Att få ledningen att prioritera frågan på agendor, i budgetar och i resursplanering kan vara utmanande. Vi vet hur ni ska gå tillväga för att sätta informationssäkerhet hög(s)t på er agenda.

 

Inom informationssäkerhetsområdet hjälper vi er med:

 

Informationssäkerhet som tjänst

Att fylla kompetens- och resursbehovet inom informationssäkerhet i en organisation är förknippat med många utmaningar. Organisationen har kanske inte budgeterade medel eller behov av en heltidstjänst. Vid rekrytering är det svårt att hitta rätt person med rätt kompetens till rätt kostnad. Dessutom är anställningen förknippad med risken att personen slutar efter ett år eller halvår och ni får börja om igen.

Det slutar med att informationssäkerhetsarbetet blir lidande i organisationen, ingenting blir gjort och mycket tid går åt till rekrytering. Tid som ni borde spendera på att säkerställa en hög informationssäkerhet i organisationen.

Med DirSys informationssäkerhet som tjänst slipper ni långa ledtider och kan komma igång direkt. Ni betalar bara för behovet ni har och kan skala upp och ner i omfattning efter behov.

Läs mer om våra paket och informationssäkerhet som tjänst här –>

 

Informationsklassning

Vilken information hanterar ni? Vilka risker finns och vilka konsekvenser uppstår vid röjande av informationen ni hanterar? Hur skyddar ni er från att det inte inträffar? Informationssäkerhetsbrister handlar ofta om bristande kunskap hos medarbetare. DirSys hjälper er bygga upp förmågan internt med hjälp av informationsklassning – så att ni kan vidta rätt åtgärder för rätt typ av information.

 

Systematiskt informationssäkerhetsarbete med ledningssystem för informationssäkerhet (LIS)

För att nå systematik i ert informationssäkerhetsarbete krävs att ni vet hur arbetet ska bli gjort. Ett ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) kan hjälpa er att skapa en tydlig bild över de processer ni som organisation arbetar efter för att uppnå informationssäkerhet. Nyttorna med ett LIS blir stabil informationssäkerhet över tid där informationens konfidentialitet, riktighet och tillgänglighet (KRT) är säkrad.

För att ett LIS ska bidra till systematiskt informationssäkerhetsarbete behöver många bitar falla på plats. Vi hjälper er att komma igång med, införa och vidareutveckla ert LIS.

 

Kontinuitetsplanering

Dagens IT-samhälle har skapat ett beroende till tekniska lösningar. Vad händer när tekniken strular? För det vet vi med säkerhet att den gör förr eller senare. Vi hjälper er ta fram en plan och rutin för hur ni ska agera när olyckan inträffar. Allt för att verksamheten inte ska stanna upp bara för att tekniken gör det.

 

GAP-analys

Vad är målbilden med ert informationssäkerhetsarbete? Ni kanske inte vet vart ni vill eller vart ni ska börja? Oavsett om ni vill mäta er mot en ISO-standard eller vill ha en strategisk handlingsplan som löper över tid så hjälper vi er att definiera er målbild och identifiera vilka aktiviteter som tar er mot den. Vi prioriterar rätt typ av insatser utifrån er förmåga.

Vi genomför även en GAP-analys utifrån en övergripande cybersäkerhetsförmåga där vi analyserar de områden som krävs för att arbeta med säkerhetshöjande åtgärder för det digitala informationssäkerhetsarbetet.

 

NIS2

Högre krav på säkerhet i den egna – och – i leverantörskedjan, fler organisationer som omfattas och höga böter vid brist på efterlevnad. Det är några av nyheterna i det uppdaterade NIS2-direktivet.

Men vad innebär allt detta för er? Vad behöver ni konkret göra? Vi hjälper er ta reda på om ni omfattas och vad ni behöver göra för att uppnå kraven i direktivet. Dessutom utbildar vi i hur ni blir redo för NIS2. I vår korta men fullspäckade utbildningen ger vi dig verktygen för att förstå juridiken OCH tillämpa den i praktiken!

Boka din plats till utbildningen här! –>

 

Vill du veta mer om vår best-practice inom informationssäkerhet eller hur vi kan stötta er? Välkommen att ta kontakt med mig, Tobias Hjeltman. 

 

Tobias Hjeltman

Konsultansvarig

tobias.hjeltman@dirsys.com

031-701 67 55

Sluta leta efter era 10 största risker

Lägg tid på viktigare saker än att leta efter era 10 största risker och vilken information som är mest skyddsvärd. Med Security får ni direkt en överblick över ert informationssäkerhetsarbete, så att ni kan lägga er värdefulla tid på informationssäkerhetshöjande åtgärder istället.

Resultatet blir ett enklare informationssäkerhetsarbete med mer tid till det som gör skillnad.

Det här säger våra kunder om oss

“I samarbetet med DirSys blev det väldigt tydligt vilka steg en förvaltning måste ta när det gäller informationssäkerhet. Det handlar inte bara om riskanalyser och klassningar, man måste bryta ner det mer än så. Det är ett stort jobb som kräver mycket engagemang och involvering i respektive verksamhet. Det är inte något man kan göra ensam.”

– Anette Larsson, Verksamhetsutvecklare, eStrateg och informationssäkerhetsansvarig, Mölndals stad