Våra tjänster

Organisationer hanterar idag mängder av information. Att se till att den här informationen är riktig, tillgänglig för de som ska ta del av den och skyddad från obehöriga är idag verksamhetskritiskt. Det finns inga genvägar till hög informationssäkerhet. Att få ledningen att prioritera frågan på agendor, i budgetar och i resursplanering kan vara utmanande. Vi vet hur ni ska gå tillväga för att sätta informationssäkerhet hög(s)t på er agenda.

Inom informationssäkerhetsområdet hjälper vi er med:

Informationssäkerhet som tjänst

Att fylla kompetens- och resursbehovet inom informationssäkerhet i en organisation är förknippat med många utmaningar. Organisationen har kanske inte budgeterade medel eller behov av en heltidstjänst. Vid rekrytering är det svårt att hitta rätt person med rätt kompetens till rätt kostnad. Dessutom är anställningen förknippad med risken att personen slutar efter ett år eller halvår och ni får börja om igen.

Det slutar med att informationssäkerhetsarbetet blir lidande i organisationen, ingenting blir gjort och mycket tid går åt till att försöka rekrytera tjänsten eller ersätta när någon slutar. Tid som ni borde spendera på att säkerställa en hög informationssäkerhet i organisationen.

Nu erbjuder vi informationssäkerhet som tjänst, utifrån det lilla, medelstora eller stora behovet.

Ni betalar bara för behovet ni har och kan skala upp och ner i omfattning efter behov. Ni slipper långa ledtider som följer med en rekrytering och kan komma igång direkt.

Läs mer om våra paket och informationssäkerhet som tjänst här –>

Informationsklassificering

Vilken information hanterar ni? Vilka risker finns och vilka konsekvenser uppstår vid röjande av informationen ni hanterar? Hur skyddar ni er från att det inte inträffar? Informationssäkerhetsbrister handlar ofta om okunskap hos medarbetare. DirSys hjälper er bygga upp förmågan internt – så att ni kan vidta rätt åtgärder för rätt typ av information.

Kontinuitetsplanering

Dagens IT-samhälle har skapat ett beroende till tekniska lösningar. Vad händer när tekniken strular? För det vet vi med säkerhet att den gör förr eller senare. Vi hjälper er ta fram en plan och rutin för hur ni ska agera när olyckan inträffar. Allt för att verksamheten inte ska stanna upp bara för att tekniken gör det.

GAP-analys

Vad är målbilden med ert informationssäkerhetsarbete? Ni kanske inte vet vart ni vill eller vart ni ska börja? Oavsett om ni vill mäta er mot en ISO-standard eller vill ha en strategisk handlingsplan som löper över tid så hjälper vi er att definiera er målbild och identifiera vilka aktiviteter som tar er mot den. Vi prioriterar rätt typ av insatser utifrån er förmåga.

Vi genomför även en GAP-analys utifrån en övergripande cybersäkerhetsförmåga där vi analyserar de områden som krävs för att arbeta med säkerhetshöjande åtgärder för det digitala informationssäkerhetsarbetet.

Vill du veta mer om vår best-practice inom informationssäkerhet eller hur vi kan stötta er? Välkommen att ta kontakt med mig, Tobias Hjeltman. 

 

Tobias Hjeltman

Konsultansvarig

tobias.hjeltman@dirsys.com

031-701 67 55

Överblick på minuter – med DIGframe

Hur kan informationssäkerhet och digital förvaltning bli levande processer i er verksamhet? Med vårt verktyg DIGframe samlar ni ert arbete på ett och samma ställe. I DIGframe är det enkelt att hålla koll på vad som ska göras, vem som ska göra det och när det ska vara gjort – allt för att ni ska uppnå kontinuitet i ert arbete. Verktyget bygger på vår metod och best practice som vi filat på och praktiserat hos våra kunder sen starten 2005.

Varför DIGframe?

  • En förvaltningsmodell bör inte vara en hyllvärmare. Med vårt verktyg DIGframe synliggör ni er digitala miljö och tar kontroll över er förvaltning.

 

  • Gör riskanalyser, klassa informationstillgångar och dokumentera registerförteckning enligt GDPR. I DIGframe Informationssäkerhet och Integrity kan ni ta ett helhetsgrepp kring informationssäkerhetsfrågan.

 

  • Lägg tid på viktigare saker än att leta efter era 10 största risker och vilken informationstillgång som stöttar vilken process. Skapa er en överblick på minuter istället för timmar och dagar.

Det här säger våra kunder om oss

“Vi har jobbat med DirSys i olika frågor under många år så det var naturligt att samarbeta i detta projektet eftersom de hjälpt oss med informationssäkerhetsarbetet tidigare. Samarbetet har fungerat jättebra och vi skulle absolut ta hjälp av DirSys igen.”

– Thorbjörn Berndtsson, Säkerhetssamordnare, Tjörns Kommun