Utbildning NIS2 – vad innebär det nya direktivet för er?

Från juridik till praktik

I december 2022 trädde NIS2-direktivet i kraft på EU-nivå. Med det uppdaterade direktivet följer hårdare krav på informationssäkerhet, fler organisationer som omfattas och sanktionsavgifter att vänta för de som inte lever upp till kraven. I den här utbildningen om NIS2 lär du dig grunderna i juridiken och vad direktivet innebär för er i praktiken.

Förberedd inför nya NIS2-direktivet

I oktober 2024 ersätter NIS2 det nu gällande NIS-direktivet. Men det är hög tid att agera redan nu. NIS2 ställer hårdare krav på säkerhet med både ökad tillsyn, sanktionsavgifter och ökat ansvar för ledningen. Genom att agera redan nu säkerställer ni att ni är förberedda när direktivet träder i kraft.

En av nyheterna i NIS2 är att fler organisationer omfattas. Organisationer verksamma inom energi, hälso- och sjukvård, leverans och distribution av dricksvatten, digital infrastruktur och offentlig förvaltning är exempel på verksamheter som omfattas. Om ni levererar en samhällsviktig tjänst eller är leverantör till en sådan organisation behöver ni efterleva kraven i NIS2.

I den här utbildningen kommer du lära dig mer om hur ni bör förhålla er till NIS2 och säkerställa att ni är förberedda vid införandet.

Du kommer lära dig

✅Vad innebär NIS2

✅Hur ni avgör om och i vilken utsträckning er organisation omfattas

✅Vad NIS2 innebär för er i praktiken

Utbildningen passar dig som vill ha en grundläggande introduktion till NIS2.

Utbildningen passar dig som är

  • CISO, Informationssäkerhetsansvarig, Informationssäkerhetssamordnare eller på andra sätt arbetar med informationssäkerhet
  • Säkerhetsansvarig, IT-säkerhetsansvarig eller involverad i arbete med säkerhet i nätverk och IT
  • Compliance Manager, Regelefterlevnadsansvarig, eller arbetar med juridik i en organisation
  • Har en ledningsfunktion i en organisation som omfattas av NIS2

Utbildningen riktar sig till dig som vill skapa tydlighet i vad ni behöver göra för att efterleva NIS2-direktivet. För frågor om utbildningen passar dig, välkommen att kontakta någon av kursledarna!

Innehåll i utbildning om NIS2

Vad ställer NIS2 för krav på er organisation?

 

✅NIS2 i en juridisk kontext

Hur står sig NIS2 mot andra lagar och vad är skillnaderna mot NIS?

✅Omfattas ni av NIS2?

Vilka omfattas av NIS2 och hur tar ni reda på om ni omfattas?

✅Vad innebär NIS2 konkret för er organisation?

Krav på underleverantörer, ledningen får ökat ansvar och hur fungerar tillsyner och sanktionsavgifter? Vi går igenom vad kraven i NIS2 är och vad verksamheterna ska göra för efterlevnad.

 

Hur kan ni arbeta systematiskt med NIS2-direktivet?

 

✅Praktiska krav i NIS2

Minimikraven för att efterleva NIS2 och vad de faktiskt innebär.

✅Hur arbetar ni med NIS2 i praktiken?

Du lär dig hur ni kopplar systematiskt informationssäkerhetsarbete till kraven i NIS2 och vad ni kan börja göra redan nu. Vi har laddat med metoder, verktyg och tips för att påbörja arbetet med NIS2.

Praktisk information

Just nu har vi inga utbildningstillfällen inplanerade. Om du är intresserad av att gå utbildningen, välkommen att kontakta oss nedan!

Vanliga frågor & svar

Vad ingår i kursen?

I kursen ingår en halvdag med allt innehåll som beskrivs ovan samt presentationen från dagen. Dessutom får du chansen att ställa dina frågor om NIS2.

Vad kan jag förvänta mig efter genomförd utbildning?

Efter genomförd utbildning kommer du att kunna:

Vad kraven i NIS2 innebär för din organisation
Processen för att avgöra om din verksamhet omfattas av den nya lagen
Ta fram interna arbetssätt för att stärka ert arbete med informationssäkerhet enligt NIS2

Vilka betalningsmetoder accepteras?

Du betalar via faktura med 30 dagars betalningsvillkor. I anmälan anger du fakturaadress och referens.

Om kursledarna

Madhusha Silva - Jurist

Madhusha Silva - Jurist

Madhusha hjälper organisationer navigera det juridiska landskapet. Med erfarenhet inom bland annat GDPR och IT-rätt kommer hon dela med sig av sin kunskap kring NIS2 och hur det passar in i det befintliga rättsläget.
Filip Gårdelöv - Informationssäkerhetskonsult

Filip Gårdelöv - Informationssäkerhetskonsult

Filip hjälper organisationer inom offentlig och privat sektor att strukturera sitt informations- och dataskyddsarbete enligt standards och gällande lagkrav. Med sin erfarenhet från NIS-direktivet kommer Filip ge sina tips på hur arbetet omsätts i praktiken.

Intresserad av att gå NIS2-utbildningen?
Välkommen att kontakta oss!

Är du intresserad av utbildningen? Just nu har vi inga utbildningstillfällen inplanerade, men välkommen att kontakta oss för en förfrågan nedan.

Relaterat innehåll: