Effektivisera er informationssäkerhet

med Security

Varför Security?

Analysera, planera och genomför ert informationssäkerhetsarbete på en och samma yta. I Security får ni snabbt en överblick över vilka era största risker är och hur era risksänkande åtgärder fortskrider. Det ger er ett bra, och framför allt enkelt, stöd i arbetet med att eliminera risker och hot mot organisationen.

risk och atgerd

Synliggör risker, informationsbärare och åtgärder

Klassificera informationsbärare, analysera risker och planera in åtgärder. Med allt samlat blir uppföljningen enkel – så att ni slipper lägga tid på att leta efter klassificeringsbeslut eller beslutade riskåtgärder.

Security dashboard

Samordna informationssäkerhet och dataskydd

Skapa en röd tråd mellan dataskydd och informationssäkerhet. Genom att använda Security och Integrity får ni en sömlös upplevelse i ert informationssäkerhets- och dataskyddsarbete.

sprid informationssäkerhetsarbetet

Förenkla samarbetet med verksamheten

Tydliggör ansvar och involvera verksamheten genom åtgärdsfördelning och uppföljning. Att sprida ansvaret och lyckas med ert systematiska informationssäkerhetsarbete har aldrig varit enklare.

anpassningsbart system

Anpassningsbart ramverk

Starta med ett färdigt ramverk och anpassa det själva efter era benämningar och er klassificeringsmodell. Ni kommer enkelt igång men kan också växa med lösningen.

Några av våra nöjda kunder

Er information i säkert förvar

Med Security lanserar vi nu Security Spaces som ser till att inga obehöriga tar del av känslig information. Security Spaces bygger på en rollbaserad modell som gör det möjligt att styra åtkomst enkelt och säkert beroende på vilken roll en användare har. Ni kan smidigt sprida ansvaret internt, utan att utsätta er för ökade risker.

Security Spaces fungerar som ett kassaskåp där ni tryggt kan förvara information om risker eller sårbarheter. Men det är inte allt på säkerhetsfronten! Vi har dessutom:

Servrar i Sverige

SSO

Multifaktorsautentiering

Hög spårbarhet

Vanliga frågor och svar om Security

Vad är Security?

Security är en SaaS-lösning som hjälper organisationer att arbeta strukturerat med sitt informationssäkerhetsarbete. Med stöd för informationsklassningar, riskanalyser och åtgärder ger det organisationer en tydlig och enkel bild av vilken information som är skyddsvärd och hur väl den är skyddad.

Vem passar produkten för?

Produkten riktar sig till alla typer av organisationer som hanterar skyddsvärd information och vill säkerställa rätt skyddsnivå. Den passar framför allt organisationer som vill arbeta strukturerat, systematiskt och enligt gällande lagkrav.

Vad blir resultatet av att använda Security?

Genom att arbeta med Security får organisationen ett strukturerat och systematiskt informationssäkerhetsarbete. Resultatet blir en proaktiv riskhantering för att minimera konsekvensen av oönskade händelser. Dessutom blir det enklare att samarbeta och ansvariga får en blixtsnabb överblick över hur informationssäker organisationen är.

Går det att samordna dataskydd- och informationssäkerhetsarbetet i produkten?

Ja, det går tillsammans med vår produkt Integrity.  Det gör att ni inte behöver dokumentera informationsbärare på flera ställen och att ni kan göra olika typer av riskanalyser i samma gränssnitt. En röd tråd mellan dataskydd och informationssäkerhet helt enkelt!

Hur kommer vi igång?

Ni börjar med att boka en demo här.

Vid en första demo tittar vi på era befintliga arbetssätt och behov för att se om Security kan hjälpa er framåt. När ni bestämt er för att komma igång sker implementationen smidigt med stöd från våra onboardingpaket.

Redo att förenkla informationssäkerhetsarbetet?

Boka en demo direkt så är du (super)snabbt igång!