IT och verksamhet i samverkan

Bygg er förvaltningsobjektsarkitektur!

Vad förvaltar er organisation för digitala tjänster? Vem förvaltar det och görs det på ett effektivt sätt? Många organisationer har idag en icke-fungerande förvaltningsmodell. Då blir höga IT-kostnader, bristande informationssäkerhetsarbete, ineffektiva arbetssätt och missade utvecklingsmöjligheter vardagsmat. Dessutom skapas frustration och otydlighet i organisationen.

IT + verksamhet = förvaltningsobjektsarkitektur

Att arbeta med förvaltningsobjekt ger den helhetsbild som organisationer behöver för att kunna arbeta strategiskt med sin digitala förvaltning. Istället för att bara fokusera på IT eller digitala tjänster så ser vi helheten – IT tillsammans med verksamhetens arbetssätt.

Fokus hamnar på verksamhetens processer för att se till att dessa stöds på rätt sätt, vilket ger betydligt högre kvalité i det digitala förvaltningsarbetet. Ni minskar risken att det finns informationstillgångar som inte förvaltas och det blir dessutom möjligt att hitta de effektiviseringar som leder till kostnadsbesparingar. Dessutom reder ni ut vem som gör vad.

Att arbeta med förvaltningsobjekt ger er

Koll på vad ni förvaltar

Genom att arbeta med förvaltningsobjekt istället för att förvalta enskilda system får organisationen en tydlig struktur och helhetsbild över vad som förvaltas. Ni ser hur kopplingen mellan verksamhetsprocesser, informationstillgångar och system ser ut.

Fokus på verksamhetsnytta

När vi får en tydlig bild över hur kopplingen mellan verksamhetsprocesser, informationstillgångar och system ser ut, blir det enklare att se vilka förbättringar som behöver göras för att öka verksamhetsnyttan. Det blir till exempel enklare att identifiera vilka olika delprocesser som skulle kunna bli effektivare genom utvecklings- eller förändringinsatser. Ni kan även identifiera system med överlappande funktioner vilket möjliggöra kostnadsbesparingar.

Ökat engagemang

Med fokus på vem eller vilka som innehar kunskap om processerna blir tillsättandet av roller i förvaltningsorganisationen mer naturlig. Engagemanget för frågorna ökar och kvalitén på er digitala förvaltning förbättras.

Tydlig överlämning från projekt till förvaltning

Med en förvaltningsobjektsstruktur blir det tydligt hur överlämning sker från införandeprojekt till förvaltning. Inga mer digitala lösningar som faller mellan stolarna och inte förvaltas alls!

Vi sätter strukturen åt er

Vi hjälper er att identifiera vilka ansvarsområden som finns utifrån den verksamhet som er organisation bedriver med tillhörande processer och informationstillgångar. Varje ansvarsområde blir ett förvaltningsobjekt som tillsammans utgör organisationens förvaltningsobjektsarkitektur (FOA). En förvaltningsorganisation med uppdrag att planera, styra och följa upp förvaltningen kan sedan tillsättas. Efter genomfört uppdrag får ni en struktur och gruppering av era informationstillgångar där ansvar och beroenden synliggörs. När FOA:n är satt kan ni fokusera på det som är viktigt – att förbättra er verksamhet.

Ladda ner exempel-FOA!

Ladda ner vårt material för att se tre olika exempel på förvaltningsobjektsarkitekturer.

Förvaltningsobjektsarkitektur i er organisation

Om du vill veta mer om förvaltningsobjektsarkitektur eller hur en sådan kan tillämpas i er organisation, välkommen att kontakta oss.

Tobias Hjeltman, Affärsområdesansvarig DirSys konsult

tobias.hjeltman@dirsys.com

031-701 67 55