GAP-analys GDPR

Behöver ni en nystart i ert GDPR-arbete? Har arbetet stagnerat sen införandet 2018? Oavsett om ni är i startgroparna eller kommit en bit på vägen och vill ta nästa steg kan vi hjälpa er. Med vår GAP-analys inom GDPR får ni en tydlig analys av ert nuläge och vad ni behöver göra för att bli mer compliant.

gdpr-efterlevnad

GDPR-efterlevnad
– var börjar ni

Om ni behöver få kontroll på hur väl ni efterlever GDPR kan det vara svårt att veta var ni ska börja. GDPR är bara en av många lagar, men det är en omfattande sådan.

Trots dess betydelse möter de flesta verksamheter svårigheter i att få en heltäckande bild av vad förordningen innebär. Det kan göra det utmanande att komma igång och att veta vilka förbättringsåtgärder verksamheten ska ägna sig åt. Allt detta leder ofta till att arbetet stannar av, och att organisationen inte förbättrar sin lagefterlevnad.

Tydlig överblick med hjälp av GDPR-analys

Genom att använda vår GAP-analys får ni inte bara en tydlig överblick över ert nuläge, utan även konkreta steg för att förbättra er GDPR-efterlevnad. Under en engagerande workshop går vi igenom GDPR, område för område, där vi både utbildar och kontrollerar er efterlevnad.

GAP-analysen sker i workshopformat under en halvdag tillsammans med ansvariga och involverade i dataskyddsarbetet hos er. Efter workshopen får ni en överskådlig och tydlig rapport över ert nuläge inom respektive område i dataskyddsförordningen och aktiviteter för att höja er efterlevnad.

gdpr-analys-workshop
gap-analys-gdpr

GAP-analys inom GDPR är lösningen för er som

  • Vill få kontroll på er organisations efterlevnad av GDPR
  • Vill få utbildning och ökad kunskap inom GDPR
  • Behöver veta vad ni ska göra för att efterleva dataskyddsförordningen

Analysen passar fram för allt er som vill få en nystart i er GDPR-efterlevnad, för bolag som omstrukturerats eller för dig som är ny dataskyddsansvarig i en organisation och vill bilda dig en uppfattning av verksamheten. Oavsett om ni är en offentlig eller privat verksamhet kan vi hjälpa er vidare!

Experter inom GDPR,
informationssäkerhet
och IT-styrning

Vi är inte bara experter på dataskydd. På DirSys ser vi helheten. Med informationssäkerhet och IT i vårt DNA ser vi hur alla delar hänger ihop. Med oss får ni en helhetslösning där vi ser till att er personuppgiftshantering blir förvaltningsbar över tid.

Oavsett om ni är ett privat bolag eller en offentlig organisation så kan vi hjälpa er få bukt på ert dataskyddsarbete.

“Ger komplex vägledning på ett enkelt sätt. Är lätt att samarbeta med och har den trygghet som krävs för rollen.”

Emelie Paridon, Region Skåne

 Vill du få kontroll på er GDPR-efterlevnad?

Välkommen att kontakta oss för en inledande dialog. Fyll i formuläret så kontaktar vi dig inom kort!

Se våra webinar och läs våra blogginlägg om ämnet!