Våra tjänster

Hur GDPR påverkar din organisation


Dataskyddsförordningen, även känt som GDPR, satte 2018 ett ökat fokus på integritet i organisationer. För första gången ställde sig många organisationer frågor som hur, när, var och varför de hanterar
personuppgifter. 

Att arbeta med dataskydd innebär att ta sig an en hel verksamhet. Det är ett levande arbete som aldrig tar slut. Dessutom kräver det kompetens inom bland annat juridik, teknik, projektledning och informationssäkerhet. Det kan vara svårt att täcka in alla kompetenser med begränsade resurser. Och framför allt är det svårt att hinna med allt som ska göras. 

Säkra er GDPR compliance

Vill ni känna er trygga med er efterlevnad av GDPR? Vill ni vara säkra på att ni gör rätt saker samtidigt som ni arbetar effektivt med frågan? I många organisationer är dataskyddsresurserna knappa, samtidigt som involvering av hela verksamheten krävs. Med extern hjälp kan ni trygga rätt kompetens och extra resurser så att ni lyckas med det ni vill.

Med DirSys som samarbetspartner får ni rätt kompetens och hjälp att driva den förändring ni önskar. Vi har informationssäkerhet och digitalisering i vårt DNA och efter många kundsamarbeten vet vi vad som krävs för att uppnå förändring. Vi strävar efter att göra dig bättre, att involvera och skapa enkelhet och tydlighet. Vi vet att vi har lyckats när ni har ökat er GDPR compliance, fått en smidigare vardag och kan jobba vidare med frågan självständigt.

Stöd inom GDPR – olika format men alltid med samma mål

Oavsett vad ni behöver hjälp med är målet detsamma – ökad GDPR-compliance samtidigt som vi förenklar och hjälper dig och din organisation att driva frågan vidare.

 

Stöd för ökad GDPR-compliance med Dataskydd som tjänst

Behöver ni ha ett Dataskyddsombud i er verksamhet? Eller är du ett Dataskyddsombud som behöver rådgivning och stöd? Med DirSys DSO som tjänst hjälper vi er att höja er dataskyddskompetens och säkerställa stabil personuppgiftshantering över tid. Allt till en fast (och flexibel) månadskostnad.

 

Synliggör era risker och identifiera åtgärder

Vilka risker har ni kopplat till er personuppgiftshantering? Att skapa sig en samlad bild över detta kan vara svårt och tidskrävande. Med vår GDPR-audit får ni hjälp att identifiera era risker och viktigast av allt, tydliga åtgärdsförslag.

 

Strukturera och vidareutveckla dataskyddsarbetet

Dataskydd är ett omfattande område där nya rättsfall och ny teknik skapar ett föränderligt landskap. Det kan vara svårt att hinna med och veta vad som ska prioriteras. Vi hjälper er att strukturera upp och vidareutveckla ert dataskyddsarbete. Vi kan bland annat hjälpa till med:

  • Rutiner och rollfördelning inom organisationen
  • Utbilda och vidareutbilda organisationen
  • Utföra interna eller externa revisioner
  • Upprätta styrdokument
  • Analysera tredjelandsöverföringar eller behandling av känsliga personuppgifter

Kom igång med trygg GDPR-efterlevnad

 

Vet du vad du vill ha hjälp med? Eller behöver du kanske bolla ditt behov? Oavsett vad är du varmt välkommen att kontakta oss. Vi diskuterar din utmaning och hjälper dig att komma igång med trygg GDPR-efterlevnad.

Överblick på minuter

Hur kan ni sprida informationssäkerhet, dataskydd och förvaltningsfrågor i organisationen? Med våra produkter blir det riktigt enkelt att samarbeta och att följa upp hur det går. Produkterna bygger på vår metod och best practice som vi filat på och praktiserat hos våra kunder sen starten 2005.

What’s in it for me?

  • Gör riskanalyser, klassa informationstillgångar och dokumentera registerförteckning enligt GDPR. Med Security och Integrity kan ni arbeta med informationssäkerhet och dataskydd på ett riktigt enkelt sätt.

 

  • En förvaltningsmodell hör inte hemma som hyllvärmare. Med vårt verktyg DIGframe Digital Förvaltning synliggör ni er digitala miljö och tar kontroll över er förvaltning.

 

  • Lägg tid på viktigare saker än att leta efter era 10 största risker och vilken informationstillgång som stöttar vilken process. Skapa er en överblick på minuter istället för timmar och dagar.

Det här säger våra kunder om oss

“Vi har jobbat med DirSys i olika frågor under många år så det var naturligt att samarbeta i detta projektet eftersom de hjälpt oss med informationssäkerhetsarbetet tidigare. Samarbetet har fungerat jättebra och vi skulle absolut ta hjälp av DirSys igen.”

– Thorbjörn Berndtsson, Säkerhetssamordnare, Tjörns Kommun