Upphandla bygglovssystem – en omvärldsanalys

Publicerat 2020-09-21 av Sanna Helenius

Upphandla bygglovssystem – en omvärldsanalys

Ska du upphandla bygglovssystem snart? Eller vill du benchmarka ditt system mot andra på marknaden?

I den här omvärldsanalysen redogör vi för vilka bygglovssystem som finns på marknaden. Dokumentet är ett utdrag från en omvärldsanalys som genomförts på uppdrag av en kommun i Västsverige.

Omvärldsanalysen ger er som kommun ett försprång inför er kommande upphandling. Den kan med fördel användas som underlag för planering av en mer detaljerad omvärldsanalys eller för att benchmarka ert nuvarande system mot andra på marknaden.

Omvärldsanalysen innehåller:

  • Vilka aktörer som finns på marknaden
  • Vad aktörerna kan leverera inom ett antal områden (exempelvis e-tjänster)
  • Status för ett antal kommuners utveckling och förvaltning av bygglovssystem
  • En marknadsbedömning

Vill du ta del av omvärldsanalysen?

Fyll i din mejladress så skickar vi analysen till dig direkt!