Upphandla fastighetssystem – en omvärldsanalys

Publicerat 2020-10-28 av Sanna Helenius

Upphandla fastighetssystem – en omvärldsanalys

Ska du upphandla fastighetssystem snart? Eller vill du benchmarka ditt system mot andra på marknaden?

I den här omvärldsanalysen redogör vi för vilka fastighetssystem som finns på marknaden. Dokumentet är ett utdrag från en omvärldsanalys som genomförts på uppdrag av en kommun i Västsverige.

Omvärldsanalysen ger er som kommun eller kommunalt bostadsbolag ett försprång inför er kommande upphandling. Den kan med fördel användas som underlag för planering av en mer detaljerad omvärldsanalys eller för att benchmarka ert nuvarande system mot andra på marknaden.

Omvärldsanalysen innehåller:

  • Vilka leverantörer som finns på marknaden
  • Vilka leverantörer som vunnit upphandlingar de senaste åren
  • Vad leverantörerna kan leverera inom ett antal områden (exempelvis uthyrning och teknisk förvaltning)
  • Status för ett antal kommuners- och kommunala bostadsbolags utveckling och förvaltning av fastighetssystem
  • En marknadsbedömning

Vill du ta del av omvärldsanalysen?

Fyll i din mejladress så skickar vi analysen till dig direkt!