Förberedelser inför NIS2 -direktivet: En guide för kommuner

Vi närmar oss snabbt införandet av det nya NIS2-direktivet och många offentliga aktörer ställer sig nu frågan om de kommer omfattas eller inte.

Det nya direktivet kommer innebära att offentliga aktörer kommer omfattas i betydligt högre utsträckning än tidigare. Som direktivet är skrivet kan det tolkas att det gäller statliga myndigheter och regioner, men inte nödvändigtvis kommuner.

Varje medlemsland har befogenhet att bestämma vilka enheter som ska omfattas av NIS2. Men eftersom direktivet riktar sig mot regioner, finns det argument för att det också bör omfatta kommuner. Det stärks av det faktum att viss kommunal verksamhet kommer att omfattas oavsett, särskilt när den bedrivs inom de övriga sektorerna.

I slutet av februari så kommer regeringen att presentera ett förslag på hur NIS2 ska implementeras i svensk rätt, och huruvida kommuner ska omfattas eller inte. Det är därför viktigt att kommuner börjar förbereda sig redan nu för att vara redo för de kommande förändringar som kan inträffa om regelverket beslutar att inkludera kommuner.

I detta inlägg kommer vi att diskutera några viktiga steg som kommuner kan ta för att förbereda sig på bästa sätt.

1. Förstå NIS2-direktivet och dess krav

Innan du börjar förbereda din kommun är det viktigt att förstå vad NIS2-direktivet innebär. Ta dig tid att läsa igenom de officiella dokumenten och riktlinjerna för att få en tydlig bild av de krav som kommer att gälla för kommunala organisationer. Detta ger en grundläggande förståelse för de åtgärder som behöver vidtas.

Vi har samlat information om direktivet som du kan läsa här.

2. Kartlägg er digitala infrastruktur

Genomför en noggrann kartläggning av er digitala infrastruktur. Identifiera kritiska system och tjänster som är centrala för kommunens verksamhet. Detta inkluderar allt från it-nätverk och molntjänster till kritisk infrastruktur som vatten- och energiförsörjning.

Kartlägg er digitala infrastruktur inför NIS2-direktivet

3. Riskbedömning och sårbarhetsanalys

Genomför en grundlig riskbedömning och sårbarhetsanalys för att identifiera potentiella hot och sårbarheter inom er infrastruktur. Detta kommer att vara avgörande för att utveckla en effektiv säkerhetsstrategi som möter NIS2-kraven.

4. Utveckla en robust incidenthanteringsplan

En central del av NIS2-direktivet är kravet på att ha en effektiv incidenthanteringsplan på plats.
Det är viktigt att redan nu utveckla en plan som tydligt definierar hur ni kommer att reagera vid olika typer av incidenter, från cyberattacker till naturkatastrofer.

5. Utbilda personalen

Avslutningsvis så måste säkerhetskulturen genomsyra i hela organisationen. Utbilda personalen om säkerhetsåtgärder och uppmuntra till en proaktiv inställning till säkerhet. Detta kan inkludera regelbundna utbildningar, workshops och informationskampanjer.

Genom att följa dessa steg och aktivt förbereda er kommer er kommun att vara väl rustad för att möta de kommande kraven enligt NIS2-direktivet.

Vad säger Filip Gårdelöv – Informationssäkerhetskonsult på DirSys?

“Börja upprätta ett systematiskt arbete med att se över de risker ni står inför inom informationssäkerhets- och cybersäkerhetsområdet. Utifrån det kan ni hitta en lämplig lista på åtgärder som ni snarast möjligt bör inkludera i verksamhetsplaneringen”

Filip Gårdelöv, informationssäkerhetskonsult på DirSys

Vill ni veta mer om det nya NIS2-direktivet?

Tycker ni det nya direktivet verkar krångligt? Oroa er inte, ni är inte ensamma! För att underlätta och öka förståelsen kring NIS2-direktivet, erbjuder vi regelbundna utbildningar. Hitta nästa NIS2 utbildning här!

Tveka inte att höra av er om ni behöver ytterligare vägledning eller support på info@dirsys.com

Relaterat innehåll:

Konsten att kommunicera i informationssäkerhetsfrågor

Konsten att kommunicera i informationssäkerhetsfrågor

Ett snabbt förändrat säkerhetslandskap kräver informerade och handlingskraftiga organisationer. Som CISO behöver du idag kunna övertyga både medarbetare, ledning och beslutsfattare om vikten av frågorna. Så hur lyckas du i praktiken? Välkommen på ett webinar där Håkan Sonesson, CISO på Jönköping University, delar över 25
Läs mer »
EU flaggan NIS2

Omfattas din organisation av NIS2? Få svaret i tre steg

Har NIS2 skapat förvirring i din organisation? Oroa dig inte, ni är inte ensamma. Bedömningen om ens organisation kommer omfattas av NIS2 kan vara en komplex och förvirrande process. För att göra det hela mindre överväldigande har vi brutit ned bedömningsprocessen i tre klara steg.
Läs mer »