DirSys Går Med i Forum för Dataskydd: En Nyckelaktör inom Dataskydd och Integritetsskydd

Vi är glada över att meddela att DirSys går med i Forum för dataskydd! Detta partnerskap markerar en viktig milstolpe i vårt engagemang för integritetsskydd.

Dataskydd och integritetsskydd genomgår just nu en stor utveckling, mycket på grund av den snabba teknologiska utvecklingen. Genom att vara en del av Forum för Dataskydd kommer DirSys att ta del av de senaste insikterna och riktlinjerna inom dataskydd.  

Forum för Dataskydd har sedan 2012 varit en tongivande aktör inom området dataskydd och integritetsskydd i Europa. Deras uppdrag är att skapa ett tryggt informationssamhälle och öka medvetenheten om dataskydd. Genom att vara en del av detta forum, kommer DirSys att dra nytta av deras värdefulla resurser och expertis.  

Samarbete för Dataskydd och Integritetsskydd

Malin Karlsson, Vice VD på DirSys, uttalar sig om samarbetet: 

”Vi är fast beslutna att stärka vårt företags förmåga att hantera dataskyddsfrågor och säkerställa att våra produkter och lösningar uppfyller de högsta standarderna för integritet och säkerhet. Som medlem i Forum för Dataskydd kommer vi att ha tillgång till en rad resurser för att hålla oss uppdaterade om den senaste utvecklingen inom dataskydd och dela våra insikter med andra som delar vårt engagemang.  

Dessutom innebär vårt medlemskap att vi kommer att vara en del av ett gemensamt engagemang för att höja medvetenheten om dataskydd och integritetsskydd inom branschen. Vi ser fram emot att samarbeta med Forum för Dataskydd i olika evenemang och initiativ!” 

 

Med Forum för Dataskydds drygt 800 medlemmar ger det oss en möjlighet att utforska nya horisonter inom integritetsskydd och tillsammans utbyta erfarenheter och bästa praxis. Genom att samarbeta och dela kunskap kan vi arbeta mot att säkerställa att dataskydd och integritet förblir en central och prioriterad fråga i en allt mer digitaliserad värld.

 

Caroline Olstedt Carlström, ordförande för Forum för Dataskydd, delar med sig:

”Vi är otroligt glada för att DirSys nu väljer att synliggöra sitt fantastiska engagemang för integritets- och dataskyddsfrågor och vi välkomnar dem in i nätverket. Genom att inte bara fokusera på att göra rätt i en organisation utan även att visa upp vad man gör, tydliggöra sina kärnvärden och möjliggöra för sina medarbetare att engagera sig aktivt i dataskyddsfrågorna så skapas ett fantastiskt mervärde – vilket gynnar alla!

Vi ser stora skillnader i regelefterlevnaden hos de organisationer som väljer att aktivt göra dataskyddet till en prioriterad fråga inom organisationen och i samhället i stort. Forum för Dataskydd har sedan 2012 arbetat för att stärka skyddet för den personliga integriteten, lyfta frågorna och bidra till att skapa best practice. Med vårt stora nätverk så bidrar vi aktivt till både ökat engagemang och kunskap, centralt idag för varje dataskyddsspecialist att ta del av.”

 

Relaterat innehåll:

Välkommen till vår nya hemsida!

Eftersom vi är med och driver förändring hos våra kunder vill vi också leva som vi lär. För vår del innebär det många saker och en av dessa är vår nya grafiska profil. Mycket är sig likt eftersom vi fortfarande är samma företag. Vi har

Läs mer »