En djupdykning i CIS Controls

CIS Controls är ett ramverk som hjälper organisationer att förbättra sin cybersäkerhet och har blivit mycket populärt den senaste tiden. Därför gör vi i det här inlägget en djupdykning i ramverket och ger dig information och de praktiska verktyg du behöver för att kunna implementera ramverket i din organisation.

Vad är CIS Critical Security Controls?

CIS Controls är ett ramverk som består av en uppsättning olika rekommendationer som har tagits fram för att hjälpa organisationer att stärka sin IT-säkerhet. Dessa kontroller, som upprätthålls av Center for Internet Security (CIS), innehåller 18 huvudkontroller och 153 skyddsåtgärder och är gjorda för att fungera som en praktisk handbok.

Varför har just CIS Controls blivit så populärt?

Det finns flera ramverk som är till för att hjälpa organisationer med deras cybersäkerhet. Det som däremot gör att CIS Controls utskiljer sig är att kontrollerna är relevanta, konkreta, enkla att förstå och att använda sig utav. CIS har med andra ord tagit fram ett enkelt verktyg i en annars komplicerad bransch.

Det gör det inte bara enklare för IT avdelningen att jobba med den här frågan utan det förenklar också samarbetet mellan IT avdelningen och ledningen.

4 fördelar med att implementera CIS Controls i din orginisation:

☑️Minskar riskerna:

Kontrollerna i ramverket är utformade för att minska sårbarheter och risker som är förknippade med vanliga angreppstekniker. Genom att följa dessa kontroller kan du minska chansen att drabbas av en cyberattack.

☑️Anpassningsbarhet:

Kontrollerna kan anpassas till olika organisationer och branscher. Du kan anpassa dem efter din organisations specifika behov och riskprofil, vilket gör dem lämpliga för organisationer av olika storlekar och typer.

☑️Kostnadseffektivt:

Genom att implementera ramverket kan du effektivt prioritera och fokusera dina resurser på de mest kritiska säkerhetsåtgärderna. Detta kan hjälpa dig att hantera din organisations cybersäkerhet på ett kostnadseffektivt sätt.

☑️Bästa praxis:

CIS Controls representerar branschens bästa praxis inom cybersäkerhet. Ramverket har utvecklats av experter och är baserade på omfattande forskning och erfarenhet, vilket gör dem till en pålitlig och beprövad metod för att säkra din organisation.

Vad är skillnaden mellan ISO27001 och CIS Controls?

ISO 27001 är en bred internationell standard som fokuserar på övergripande informationssäkerhet  och är tillämplig för organisationer i alla branscher. Den fastställer de krav som en organisation behöver uppfylla när det gäller ledningssystem för informationssäkerhet.

CIS Controls är en mer specifik uppsättning tekniska säkerhetskontroller som inriktar sig på att skydda mot vanliga cyberhot. CIS Controls ger konkreta åtgärder som organisationer kan vidta för att förstärka sin tekniska säkerhet.

Sammanfattningsvis, medan ISO 27001 är bred och strategisk för informationssäkerhet, är CIS Controls mer praktisk och inriktad på specifika tekniska åtgärder för att försvara mot vanliga hot. Organisationer kan använda båda, beroende på sina behov och mål.

Vill man använda sig utav båda verktygen så finns det en översättningstabell där man kan koppla CIS kontrollpunkter mot ISO27001.

Hur ni implementerar CIS controls

Ramverket är uppdelat i tre olika implementeringsgrupper, det vill säga tre olika nivåer: Grundläggande kontroller, mellanliggande kontroller och avancerade kontroller. Dessa olika implementeringsgrupper är gjorda för att förenkla ditt arbete när du jobbar med ramverket.

Innan du börjar jobba med ramverket så är det viktigt att veta vilken implementeringsgrupp du ska utgå ifrån.  För att välja implementationsgrupp behöver ni som organisation göra en analys av er mognadsnivå, tillgång till resurser och kompetenser inom cybersäkerhet.

 

Grundläggande kontroller:

Dessa kontroller inkluderar åtgärder som inventering av IT-resurser, säkerhetspolicyer och processer samt övervakning av systemaktivitet. De utgör grunden för en stark datasäkerhetsstrategi.

 

Mellanliggande kontroller:

Denna kategori innehåller mer avancerade säkerhetsåtgärder som hantering av administrativa rättigheter, säkerhetskopiering och loggning, och hantering av sårbarheter. Dessa kontroller bygger vidare på de grundläggande och stärker din organisations försvar.

 

Avancerade kontroller:

De avancerade kontrollerna adresserar sofistikerade hot och attacker, inklusive intrångsdetektion, incidentrespons och dataskydd. Dessa kontroller är nödvändiga för att möta dagens avancerade hotlandskap.

Vanliga misstag att undvika vid implementering av CIS Controls

Att implementera CIS Controls kan vara en kritisk del av din organisations cybersäkerhetsstrategi, men det finns vanliga misstag som du bör undvika för att säkerställa ett framgångsrikt genomförande.

Här är några av de vanligaste misstagen och hur du kan undvika dem:

Felaktig bedömning av mognadsnivå och överflödiga kontroller:

Först och främst är en vanlig missuppfattning är att implementera alla kontroller på en gång är den bästa strategin. Det är inte nödvändigtvis fallet. Organisationer bör istället utvärdera sin mognadsnivå och börja med de kontroller som är mest relevanta och realistiska att genomföra. Att använda sig utav kontroller som inte är relevanta kan vara överväldigande och ineffektivt.

Brist på kontinuerlig uppföljning och dokumentation:

Efter att ha genomfört ramverket är det viktigt att inte heller luta sig tillbaka och glömma bort dem. Många organisationer misslyckas med att kontinuerligt övervaka och utvärdera sina säkerhetsåtgärder. Det är också viktigt att dokumentera implementeringen. Genom att dokumentera det får ni en tydlig bild av vad som har gjorts och hur det påverkar din organisations säkerhet. 

Brist på utbildning och medvetenhet:

En annan vanlig missuppfattning är att cybersäkerhet enbart är IT-avdelningens ansvar. CIS Controls är mest framgångsrika när de omfattar hela organisationen. Det är viktigt att ha ett stort engagemang från ledningen eftersom ett tydligt ledarskap och resurser är nödvändigt för att driva igenom förändringar.

Organisationer glömmer ofta bort vikten av att utbilda sina anställda och skapa en kultur av cybersäkerhet. Att bara implementera tekniska kontroller räcker inte. Se till att ditt team är medvetet om hur ni arbetar på ett informationssäkert sätt. 

 

Sammanfattning

Sammanfattningsvis är CIS Critical Security Controls en välutvecklad uppsättning rekommendationer av Center for Internet Security som är till för att förstärka organisationers cybersäkerhet. CIS Controls popularitet grundar sig på deras praktiska och enkla tillämpning, som underlättar samarbetet mellan IT-avdelningen och ledningen. Genom att implementera dessa kontroller kan organisationer minska riskerna, anpassa säkerheten efter sina behov, agera kostnadseffektivt och följa branschens bästa praxis.

 

Behöver ni hjälp med att skapa struktur i er cybersäkerhet?

Många företag kämpar idag med att skapa en strukturerad plan för att proaktivt höja sin cybersäkerhet. Vi förstår utmaningarna och har därför tagit fram DirSys Compare Cybersäkerhet för att hjälpa er. I Compare Cybersäkerhet tar vi fram en skräddarsydd kontrollplan för er cybersäkerhet utifrån era mest sårbara komponenter.

Med vår expertis och beprövade metoder hjälper vi er att kartlägga och analysera era mest sårbara IT-komponenter. Genom att identifiera dessa riskområden utvecklar vi skräddarsydda kontrollplaner som sätter er i förarsätet när det gäller säkerhetsåtgärder. Med fokus på er företags mognadsnivå och branschstandarder som CIS Controls och ISO27000-serien, säkerställer vi att ni tar steg i rätt riktning.

Compare Cybersäkerhet är ett enkelt första steg att komma igång och jobba mer strukturerat med cybersäkerhet och sårbarheter. Resultatet blir en strukturerad plan att följa så att ni kan vara trygga med att ni arbetar proaktivt med er cybersäkerhet.

Relaterat innehåll:

Omfattas din organisation av NIS2? Få svaret i tre steg

Har NIS2 skapat förvirring i din organisation? Oroa dig inte, ni är inte ensamma. Bedömningen om NIS2 omfattar ens organisation kan vara en komplex och förvirrande process. För att göra det hela mindre överväldigande har vi brutit ned bedömningsprocessen i tre klara steg. Så ni
Läs mer »

ISO27001 – det här innebär en certifiering

Överväger din organisation att sträva efter en ISO 27001 certifiering? I det här blogginlägget går vi igenom vad ISO 27001 är och hur en certifiering kan gynna din organisation.  Innehåll: Vad är ISO 27000? Vad innebär en ISO certifiering? Hur kan en certifiering stärka min organisation?
Läs mer »