Kostnadsfri mall för konsekvensbedömning (DPIA)

Publicerat 2022-01-26

Kostnadsfri mall för konsekvensbedömning (DPIA)

Med en mall för konsekvensbedömning (DPIA) blir det tydligt vilka steg ni behöver gå igenom för att genomföra en korrekt bedömning.

I den här guiden lär du dig vad en konsekvensbedömning ska innehålla och hur du genomför den. Guiden syftar till att hjälpa er genomföra konsekvensbedömningar på ett mer effektivt vis. Den kan med fördel användas när ni tar fram eller uppdaterar er interna mall för konsekvensbedömning.

Guiden innehåller:

  • Hur ni utreder om ni ska genomföra en konsekvensbedömning – frågorna ni ska ställa er
  • Vad en godkänd konsekvensbedömning ska innehålla
  • Vilka ska involveras och hur ni genomför en konsekvensbedömning
  • En stegvis beskrivning för en komplett konsekvensbedömning

Ladda ner guiden!

Fyll i formuläret så skickar vi guiden till dig direkt!