Våra tjänster

IT- och digitaliseringsfrågan skär tvärs igenom traditionella strukturer och organisationer. För att lyckas krävs att alla pusselbitar sätts på plats jämte en fungerande ledning och styrning med förmåga att prioritera och besluta om rätt insatser. Vi på DirSys hjälper er att utarbeta framåtsyftande strategier och styrmodeller inom områdena för digitalisering, förvaltning av IT och eHälsa.

Digitalisering

Hur bedrivs ett framgångsrikt digitaliseringsarbete med mätbara nyttoeffekter på sista raden? På DirSys är vi experter på att utarbeta strategier och mekanismer som hjälper våra kunder att dra nytta av de möjligheter som digitaliseringen innebär.

Vi har stöttat många framstående kommuner med sitt digitaliseringsarbete och vet hur arbetet bedrivs på ett strukturerat och framåtsyftande sätt. Vi startar i digital mognad och landar i konkreta handlingsplaner med rätt prioriteringar och möjlighet till uppföljning.

Digital Förvaltning

Förvaltningsmodeller finns i de flesta organisationer men är sällan levande mekanismer. Vi hjälper er att förbättra och synliggöra er förvaltningsmodell och skapa förutsättningar för en framgångsrik förvaltning. Roller och ansvar klargörs samtidigt som vi etablerar effektiva arbetssätt för planering, prioritering och uppföljning av insatser som ska ske inom ramen för förvaltningsarbetet.

Oavsett vilken förvaltningsmodell ni använder har vi utvecklat en metod och best practice för att skapa ett välfungerande förvaltningsarbete. Med vårt verktyg, DIGframe, kan ni dessutom samla dokumentationen och följa upp ert arbete – helt digitalt.

Läs mer om införande av ny digital förvaltningsmodell här —>

eHälsa

Hur skapas en tillgänglig vård genom digitalisering utan att för den skull tumma på kvaliteten i vårderbjudandet? Med beroenden över vårdgränserna är digitalisering inom vården en komplex fråga som kräver kompetens inom både upphandling, processer och informationssäkerhet. Vi hjälper regioner, privata vårdbolag och kommuner att möta framtidens krav – med säkra lösningar i fokus. Vår breda kompetens sträcker sig från informationssäkerhet till upphandling och branschkunskap. Det gör att vi kan sätta på oss både verksamhetens glasögon såväl som bistå med expertkompetens. Vi hjälper er bland annat att identifiera processer som kan effektiviseras, omvärldsbevakar och utvärderar nya tekniska lösningar såväl som agerar rådgivare vid kravställning och införskaffande av digitala lösningar och trygghetsskapande teknik.

Vill du veta mer om vad vi kan stötta din organisation med inom området Strategi? Välkommen att ta kontakt med mig, Tobias Hjeltman. 

 

Tobias Hjeltman

Konsultansvarig

tobias.hjeltman@dirsys.com

031-701 67 55

Överblick på minuter – med DIGframe

Hur kan informationssäkerhet och digital förvaltning bli levande processer i er verksamhet? Med vårt verktyg DIGframe samlar ni ert arbete på ett och samma ställe.

I DIGframe är det enkelt att hålla koll på vad som ska göras, vem som ska göra det och när det ska vara gjort – allt för att ni ska uppnå kontinuitet i ert arbete. Verktyget bygger på vår metod och best practice som vi filat på och praktiserat hos våra kunder sen starten 2005.

Varför DIGframe?

  • En förvaltningsmodell bör inte vara en hyllvärmare. Med vårt verktyg DIGframe Digital Förvaltning synliggör ni er digitala miljö och tar kontroll över er förvaltning.

 

  • Gör riskanalyser, klassa informationstillgångar och dokumentera registerförteckning enligt GDPR. Med DIGframe Informationssäkerhet och Integrity kan ni ta ett helhetsgrepp kring informationssäkerhetsfrågan.

 

  • Lägg tid på viktigare saker än att leta efter era 10 största risker och vilken informationstillgång som stöttar vilken process. Skapa er en överblick på minuter istället för timmar och dagar.