Våra tjänster

IT- och digitaliseringsfrågan skär tvärs igenom traditionella strukturer och organisationer. För att lyckas krävs att alla pusselbitar sätts på plats jämte en fungerande ledning och styrning med förmåga att prioritera och besluta om rätt insatser. Vi på DirSys hjälper er att utarbeta framåtsyftande strategier och arbetssätt inom områdena för digitalisering och digital förvaltning.

Digitalisering

Hur bedrivs ett framgångsrikt digitaliseringsarbete med mätbara nyttoeffekter på sista raden? På DirSys är vi experter på att utarbeta strategier och mekanismer som hjälper våra kunder att dra nytta av de möjligheter som digitaliseringen innebär.

Vi har stöttat många framstående kommuner med sitt digitaliseringsarbete och vet hur arbetet bedrivs på ett strukturerat och framåtsyftande sätt.

Men var ska ni börja? Genom att värdera er utvecklingsförmåga får ni en tydlig bild kring vart ni står idag och vad ni behöver göra för att öka ert digitaliseringstempo på ett effektivt vis.

Läs mer om värdering av er utvecklingsförmåga här —>

Digital Förvaltning

Förvaltningsmodeller finns i de flesta organisationer men är sällan levande mekanismer. Vi hjälper er att förbättra och synliggöra er förvaltningsmodell och skapa förutsättningar för en framgångsrik förvaltning. Roller och ansvar klargörs samtidigt som vi etablerar effektiva arbetssätt för planering, prioritering och uppföljning av insatser som ska ske inom ramen för förvaltningsarbetet.

Oavsett vilken förvaltningsmodell ni använder har vi utvecklat en metod och best practice för att skapa ett välfungerande förvaltningsarbete.

Läs mer om införande av ny digital förvaltningsmodell här —>

Vill du veta mer om vad vi kan stötta din organisation med inom området Strategi? Välkommen att ta kontakt med mig, Tobias Hjeltman. 

 

Tobias Hjeltman

Konsultansvarig

tobias.hjeltman@dirsys.com

031-701 67 55

Det här säger våra kunder om oss

“Vi attraherades av DirSys utvärderingsmodell Compare Förvaltningsförmåga just för att den var lagom omfattande. Förvaltningsförmågan mäts utifrån fem områden vilket gör det hela begripligt och möjligt att följa upp över tid.”

– Lars-Gunnar Rask, Utvecklingsledare Digitalisering, Lidköping kommun