Säkerhetsramverk

Välj rätt säkerhetsåtgärder!

Vill ni synliggöra era säkerhetsramverk? Vill ni få en överblick över ert säkerhetsläge? Och – fram för allt – skapa tydlighet i vilka säkerhetsåtgärder ni ska prioritera?

Nu erbjuder vi tre olika typer av ramverk. Dessa ramverk har perspektiven: GDPR, upphandling och cybersäkerhet. Alla ramverk levereras i tjänsten Security Framework som hjälper er automatisera era säkerhetsåtgärder.

GDPR

Ni får tillgång till en kontrollplan där ni kan mäta er mot de grundläggande principerna i GDPR. Ramverket hjälper er att få en löpande kontroll av att ni följer GDPR där ni hanterar personuppgifter.

Upphandling

Ni får tillgång till vår kravkatalog som bygger på erfarenheter från många upphandlingar åt kommuner. I kravkatalogen ingår vilka krav ni ska ställa på leverantören och vilka tekniska krav ni ska ställa på varan/tjänsten.

Vi levererar det i Framework med vår färdigbyggda logik så att rätt krav kommer in vid rätt tidpunkt.

Cybersäkerhet

Vill ni jobba proaktivt med cybersäkerhet? Vi utgår från erkända ramverk som CIS V8 och NIST där vi hjälper er att kartlägga eventuella sårbarheter. Ramverket hjälper er få en löpande kontroll på er cybersäkerhet så att ni agerar innan riskerna inträffar

Är du intresserad av att arbeta proaktivt med säkerhetsåtgärder?  

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig.  

Se våra webinar och läs våra blogginlägg om ämnet!