Compare cybersäkerhet
– Kom igång med ett tydligt säkerhetsramverk!

Många organisationer har idag svårt att planera för vilka cybersäkerhetsåtgärder som ger mest nytta. Ofta sker säkerhetshöjande åtgärder, men det saknas en strukturerad och tydlig plan för att proaktivt höja verksamhetens motståndskraft. Dessutom är det svårt att synliggöra och följa upp sina åtgärder på bred front, fram för allt i en stor organisation.

Skapa struktur i er cybersäkerhet!

Med DirSys Compare Cybersäkerhet höjer ni er verksamhets motståndskraft, på ett strukturerat sätt. Vi hjälper er att ta fram en kontrollplan för er cybersäkerhet utifrån era mest sårbara komponenter. Ni får:

✅Kontroll på hur ligger ni till i er cybersäkerhet

✅Åtgärder och hjälp med vad ni ska prioritera

✅Kontrollplaner att arbeta vidare med för att höja er cybersäkerhet

Hur går det till?

Vi gör en prioritering av era tre mest sårbara IT-komponenter. Leveransen blir tre kontrollplaner som hjälper er höja verksamhetens motståndskraft. Ni får:

✅Säkerhetsåtgärder kopplade till er befintliga IT-struktur

✅En analys kring vilka komponenter som finns inom er organisation

✅En prioritering av vilka komponenter som kan vara sårbara

✅Kontrollplaner med förslag till åtgärder för att stärka er cybersäkerhetsförmåga.

Vid framtagande av kontrollplanerna utgår vi från er verksamhets mognadsnivå och erkända standards som CIS Controls och ISO27000-serien.

Ett tydligt säkerhetsramverk

Efter Compare Cybersäkerhet får ni en nulägesbild och karta över er cybersäkerhet, identifierade förbättringsåtgärder och en handlingsplan. Ni kan dessutom arbeta vidare med kontrollplanerna och säkerhetsramverken och se till att ni förbättrar er över tid. Ni kan känna er trygga över att ni följer en strukturerad plan och ni får ett tydligt underlag för att arbeta proaktivt med att höja er cybersäkerhet.

För er som använder Framework sker leveransen direkt i verktyget.

Kom igång med ett tydligt säkerhetsramverk!

Compare Cybersäkerhet är ett enkelt första steg att komma igång och arbeta mer strukturerat med cybersäkerhet och sårbarheter. Välkommen att kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa dig.

Kontakta oss här för att ta del av erbjudandet!