Kom igång med förvaltningsarbetet

DIGframe Digital Förvaltning Grundutbildning

I vår grundutbildning Kom igång med förvaltningsarbetet får du som arbetar i DIGframe Digital Förvaltning (DIGframe Förvaltning av IT) lära dig hur du kommer igång med arbetet. Under utbildningen varvas teori och DirSys best practice kring förvaltningsstyrning med praktik i DIGframe. Utbildningen hålls under en heldag och inkluderar praktiska övningsuppgifter i DIGframe.

Kursen lämpar sig för dig som ska börja arbeta i förvaltningsmodulen i DIGframe, alternativt dig som behöver fräscha upp dina kunskaper.

 

Syfte och mål

Under utbildningen får du grundläggande kunskaper kring de ingående delarna i en digital förvaltning och hur kopplingen ser ut till DIGframe Digital Förvaltning. Du kommer lära dig både vilka delar som behöver finnas på plats för att driva förvaltningsarbetet kombinerat med hur du gör det i DIGframe. Målet med kursen är att du själv ska känna trygghet i hur du kommer igång och använder verktyget.

Du får lära dig och får förståelse för:

• Vad digital förvaltning är
• Vad en fungerande förvaltningsmodell bör innehålla
• Hur ni startar igång arbetet
• Hur ni bygger upp en förvaltningsstruktur i DIGframe
• Hur ni planerar, styr och följer upp förvaltningsarbetet i DIGframe

 

Utbildningen riktar sig till…

Dig som arbetar i eller ska arbeta i DIGframe Digital Förvaltning
(DIGframe Förvaltning av IT).

Exempelvis:

• Systemförvaltare & systemförvaltningsledare
• Objektledare & objektledare IT
• IT-chef
• IT-strateg

 

Innehåll

Dag 1

08:30- 12:00 (inkl paus)

Del 1 fokuserar på vad digital förvaltning är, vad en fungerande förvaltningsmodell ska innehålla och hur ni kommer igång. Vi går igenom strukturen i DIGframe Digital Förvaltning och varvar med teori kring förvaltningsstyrning. Ni lär er hur ni börjar dokumentera och bygger upp er förvaltningsstruktur och organisation i DIGframe.

Innehåll del 1

• Vad är digital förvaltning
• Vad innehåller en fungerande förvaltningsmodell
• Hur ni kommer igång med ert förvaltningsarbete
• Genomgång av strukturen för digital förvaltning i DIGframe
• Dokumentera förvaltningsobjekt, processer, delprocesser, informationstillgångar och avtal
• Förvaltningsorganisationen och hur ni dokumenterar den i DIGframe

Dag 2

8:30- 12:00 (inkl paus)

Under del 2 kommer du lära dig mer om hur planeringsprocessen i förvaltningsarbetet kan se ut och hur ni arbetar med detta i DIGframe. Du kommer lära dig viktiga nycklar för att lyckas med styrningen i förvaltningsarbetet och hur ni registrerar mål, mätetal och aktiviteter i DIGframe. Vi går även igenom förvaltningsplanens syfte och hur ni arbetar med den i DIGframe. Sist går vi igenom hur ni får till kontinuiteten i ert arbete och i DIGframe.

Innehåll del 2
• Planeringsprocessen för förvaltningsarbetet
• Hur ni arbetar med styrning i förvaltningsarbetet
• Hur ni registrerar mål, mätetal och aktiviteter i DIGframe
• Hur ni arbetar med förvaltningsplaner i DIGframe
• Hur ni får till uppföljning och kontinuitet samt hur ni följer upp aktiviteter, mätetal och budget i DIGframe

När, var och hur?

Just nu har vi inga planerade utbildningstillfällen. Är du intresserad är du välkommen att kontakta oss för en kundanpassad utbildning!

Är du intresserad av utbildningen?

Välkommen att kontakta oss här.

Har du frågor eller behöver hjälp?

Kontakta vår support via support@digframe.com