Informationssäkerhet som tjänst

Litet, medelstort eller stort behov?

Att skydda en av organisationens viktigaste tillgångar, information, är idag verksamhetskritiskt. Men att fylla kompetens- och resursbehovet inom informationssäkerhet i en organisation är förknippat med många utmaningar.

Organisationen har kanske inte budgeterade medel eller behov av en heltidstjänst. Vid rekrytering är det svårt att hitta rätt person med rätt kompetens till rätt kostnad. Dessutom är anställningen förknippad med risken att personen slutar efter ett år eller halvår och ni får börja om igen.

Det slutar med att informationssäkerhetsarbetet blir lidande i organisationen, ingenting blir gjort och mycket tid går åt till att försöka rekrytera tjänsten eller ersätta när någon slutar. Tid som ni borde spendera på att säkerställa en hög informationssäkerhet i organisationen.

Informationssäkerhet som tjänst!

Nu erbjuder vi informationssäkerhet som tjänst, utifrån det lilla, medelstora eller stora behovet.

Ni betalar bara för behovet ni har och kan skala upp och ner i omfattning efter behov. Ni slipper långa ledtider som följer med en rekrytering och kan komma igång direkt.

Med informationssäkerhet som tjänst får ni tillgång till DirSys mångåriga erfarenhet av att bedriva informationssäkerhetsarbete i andra organisationer. Vidare erhåller ni även råd och stöd om vilket nästa steg kan tänkas vara för att vidare utveckla ert strategiska arbete.

Välj ett av paketen – small, medium eller large och säkra en resurs som ansvarar för de arbetsuppgifter ni har behov av. Varje månad levereras en rapport som sammanställer genomförda aktiviteter och observationer. Allt till en fast månadskostnad.

Informationssäkerhet som tjänst passar er som

 • Inte har möjlighet att avsätta en heltidsanställd till informationssäkerhetsarbetet
 • Behöver stärka den operativa & strategiska kompetensen kring informationssäkerhet
 • Saknar någon som kan driva och leda projekt och aktiviteter där informationssäkerhet utgör en viktig nyckel
 • Saknar metoder och ramverk kring hur olika aktiviteter ska genomföras
 • Har en tilltänkt resurs som ska arbeta med informationssäkerhet, men som behöver kompetensutvecklas och växa in i sin roll
 • Är i en rekryteringsprocess av en informationssäkerhetsansvarig och vill säkerställa att arbetet inte stannar av
 • Behöver extra resurser i informationssäkerhetsfrågan under en tidsbegränsad period

Informationssäkerhet i tre olika paket – small, medium eller large

Nu erbjuder vi tre olika paket så att ni kan välja det som passar era behov och budget.
Om behovet är större eller mindre än ni trodde kan ni enkelt skala upp eller ner.

Small 

Med paketet Small får ni en resurs som ger er rätt styrning i informationssäkerhetsarbetet.
De aktiviteter som ingår är:

 • Genomgång av informationssäkerhetspolicy
 • Utlåtande kring handlingsplan
 • Uppföljning av informationssäkerhetsarbetet på månadsbasis

Pris från 16 000 kr / månad

Medium 

I Medium-paketet får ni både hjälp med rätt styrning och hjälp med att
driva era informationssäkerhetsfrämjande aktiviteter. I paketet ingår:

 • Stöd vid klassning av verksamhetssystem med tillhörande konsekvensanalys och återkoppling mot verksamheter
 • Genomgång och förbättringsförslag av metod och modeller
 • Ökad kompetens hos verksamheten

Pris från 48 000 kr / månad

Large 

Behöver ni ännu mer stöd? Kanske i väntan på att en ny informationssäkerhetsansvarig ska tillträda
eller för ni vill arbeta ännu mer omfattande med frågan. Hör av er för offert!

Pris: Vid offertförfrågan

Hur kommer ni igång?

Vi startar med en genomgång där vi diskuterar era behov kring ansvar och omfattning. Därefter lämnar vi en rekommendation på upplägg. När vi kommit överens om ett bra upplägg är ni snabbt igång. Ni slipper fundera på kompetensförsörjningen inom informationssäkerhet och undviker avbrott i detta viktiga arbete. Vi löser resurserna och ser till att arbetet rullar på till en fast månadskostnad.
Ni har även möjlighet att skala upp och ner efter behov.

Vill du veta mer om informationssäkerhet som tjänst?

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om upplägget!

Tobias Hjeltman, Affärsområdesansvarig DirSys konsult

tobias.hjeltman@dirsys.com

031-701 67 55

Se våra webinar och läs våra blogginlägg om ämnet!