Höj er cybersäkerhet och efterlev NIS2-direktivet

Med Cyber Security Roadmap

Ökade säkerhetshot och striktare lagkrav gör att cybersäkerhet har blivit en viktig fråga. Trots detta arbetar många organisationer reaktivt vilket leder till att de utsätter sig för en onödigt hög risk.

Så vad krävs för att möta dagens säkerhetsutmaningar? Genom att arbeta proaktivt och förebyggande med er säkerhet kan ni minimera era säkerhetsrisker.

Möt dagens & morgondagens cybersäkerhetsutmaningar

Många organisationer kämpar med att skapa en tydlighet i vad som ska göras inom cybersäkerhetsområdet. De saknar ofta en tydlig struktur för att planera, genomföra och utvärdera cybersäkerhetsarbetet. Allt detta leder till att organisationen arbetar reaktivt, inte vet om de gör rätt saker och utsätter sig därmed för onödigt högt risktagande.

 

I Cyber security roadmap har vi tagit fasta på de utmaningar många organisationer står inför. Ni får hjälp att skapa en tydlig överblick över ert säkerhetsläge och ett underlag för att skapa informerade och datadrivna beslut, snarare än att gå på magkänsla. Resultatet blir en handlingsplan för att proaktivt stärka er säkerhet, så att ni fokuserar på rätt saker. Ni kan dessutom använda analysen för att förbereda er inför NIS2, som handlar om säkerhet i nätverk och informationssystem.

Cybersäkerhet – både en IT och verksamhetsfråga

För att uppnå hög säkerhet är det avgörande att organisationen har en väl fungerande riskhantering. För att lyckas behöver dessutom vissa tekniska och organisatoriska förutsättningar finnas på plats. Mätningen görs därför genom att skapa ett nuläge inom kategorierna risk, tekniska förutsättningar och organisatoriska förutsättningar. Analysen genomförs i ett verktyg som ger en enkel överblick över dessa områden.

Ni får en tydlig bild av ert säkerhetsläge och en handlingsplan som skapar driv i och prioritering av ert säkerhetsarbete på flera plan. Ni får också ett strukturerat underlag som med fördel kan användas för att involvera organisationens ledning. Underlaget hjälper er att veta vart ni ska styra insatser för att proaktivt minimera cyberrisker och för att efterleva kommande lagstiftning som NIS2.

Varför Cyber Security Roadmap med DirSys?

Vi har lång erfarenhet av att hjälpa organisationer lyckas med sitt informationssäkerhetsarbete. Att informationssäkerhet blir begripligt och hanterbart över tid är vår viktigaste leverans. Vi arbetar pragmatiskt och proaktivt där vi bygger våra metoder på mångårig erfarenhet kombinerat med erkända ramverk.

Är du intresserad av att arbeta proaktivt med er cybersäkerhet?  

Välkommen att kontakta oss så berättar vi mer om hur vi kan hjälpa dig.  

Se våra webinar och läs våra blogginlägg om ämnet!