Utbildning
konsekvensbedömning
avseende dataskydd

Distansutbildning 5:e mars

Behandlar ni personuppgifter som innebär hög risk för de registrerade? I takt med ökad användning av molntjänster och ny teknik som AI ökar behovet av att genomföra konsekvensbedömningar. En konsekvensbedömning kan vara omfattande och svår att genomföra om rätt kunskaper saknas. I den här utbildningen lär du dig hur du gör en konsekvensbedömning i enlighet med GDPR och hur du arbetar med frågan i praktiken.

Konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken

Om du ännu inte har påbörjat arbetet med konsekvensbedömningar avseende dataskydd, är du långt ifrån ensam. Många organisationer har haft svårt att etablera en arbetsmetodik för konsekvensbedömningar. Dessutom upplever många svårigheter att identifiera när en konsekvensbedömning bör genomföras och vad den bör omfatta.

I den här kursen får du verktygen för att komma runt dessa utmaningar. Du lär dig mer om när en konsekvensbedömning ska genomföras och vad den ska innehålla. Fokus i kursen kommer vara på kraven för att genomföra konsekvensbedömning tillsammans med praktiska och vanliga fall som innebär hög risk för registrerade. Genom att delta i utbildningen kommer du att få ökad kunskap kring konsekvensbedömning och metod för att arbeta självständigt med frågan.

Du kommer lära dig

✅Vad är en konsekvensbedömning och vad innebär kravet i GDPR?
✅Vad för praxis finns kring utförandet av konsekvensbedömningar?
✅Hur avgör du när en konsekvensbedömning behöver utföras?
✅Vad är kraven för en godtagbar konsekvensbedömning?
✅Hur arbetar du praktiskt med konsekvensbedömningar?

Utbildningen riktar sig till dig som vill lära dig mer om konsekvensbedömning avseende dataskydd och som vill komma igång i praktiken.

Utbildningen passar dig som är

  • Dataskyddsansvarig, dataskyddssamordnare, DSO eller på andra sätt arbetar med dataskyddsfrågor
  • IT-ansvarig eller annan roll på IT med ansvar för att upprätta konsekvensbedömningar
  • Compliance Manager, Regelefterlevnadsansvarig, eller arbetar med juridik i en organisation

För frågor om utbildningen passar dig, välkommen att kontakta kursledaren!

Innehåll i utbildning konsekvensbedömning avseende dataskydd

Vad innebär kravet på konsekvensbedömning?

 

När en konsekvensbedömning ska genomföras

Vilka kriterier ska vara uppfyllda för att en konsekvensbedömning ska utföras? Genomgång av tröskelanalys för konsekvensbedömning.

Vad en konsekvensbedömning ska innehålla

Hur du upprättar en systematisk beskrivning av tilltänkt behandling, riskanalys och mitigering av risker, hur du bedömer proportionalitet och när du bör rådfråga berörda parter. Vi går igenom praxis för konsekvensbedömning avseende dataskydd.

Vad är kraven för en godtagbar konsekvensbedömning

Vad säger GDPR om dokumentationsskyldigheten? Vi tydliggör vad som behöver ingå i en godkänd konsekvensbedömning.

 

Praktiska fall av konsekvensbedömning

 

Vanliga fall som innebär hög risk för de registrerade

Vi tar upp praktiska fall som är vanligt förekommande i organisationer. Du lär dig vad dessa fall innebär för de registrerade och vad du ska tänka på vid utförande av en konsekvensbedömning i vanliga högriskbehandlingar.

Praktisk information

När? Tisdagen den 5:e mars kl. 09:00-11.00
Var? På distans via Teams
Pris? 3 500 kr exkl. moms.

I priset ingår kursdagen, presentationsmaterial och chans att ställa dina frågor om konsekvensbedömning avseende dataskydd.

Vanliga frågor & svar

Vad ingår i kursen?

I kursen ingår allt innehåll som beskrivs ovan samt presentationen från dagen. Dessutom får du chansen att ställa dina frågor om konsekvensbedömning avseende dataskydd.

Vad kan jag förvänta mig efter genomförd utbildning?

Efter genomförd utbildning kommer du att kunna:

  • Vad en konsekvensbedömning är och vad kravet i GDPR innebär
  • Hur du avgör när en konsekvensbedömning ska genomföras
  • Vad kraven på en godtagbar konsekvensbedömning är
  • Hur du arbetar med konsekvensbedömning avseende dataskydd i praktiken

Vilka betalningsmetoder accepteras?

Du betalar via faktura med 30 dagars betalningsvillkor. I anmälan anger du fakturaadress och referens. Observera att anmälan är bindande. Däremot kan du överlåta din plats till någon annan om du fått förhinder.

Om kursledaren

Madhusha Silva - Jurist

Madhusha Silva - Jurist

Madhusha hjälper organisationer navigera det juridiska landskapet. Med erfarenhet inom bland annat GDPR och IT-rätt kommer hon dela med sig av sin kunskap kring konsekvensbedömning avseende dataskydd och hur det passar in i det befintliga rättsläget.

Boka din plats!

Välkommen att boka din plats nedan.

Relaterat innehåll: