Användarutbildning Security

Användarutbildning Security

Under denna utbildning får du som deltagare lära dig metoder och verktyg för att planera, genomföra och följa upp informationssäkerhetsarbetet i Security. Utbildningen ger dig en fördjupad kunskap, både teoretisk och praktisk, kring hur du arbetar med Security för att bedriva ett framgångsrikt informationssäkerhetsarbete.

Under utbildningen kommer du att få lära dig:

 • Upprätta dokumentation kring informationsbärare
 • Hantera och genomföra en informationsklassning
 • Genomföra riskanalys kopplat till informationsbäraren
 • Planera och följa upp på identifierade åtgärder

Frågor och svar sker löpande under utbildningen

Målgrupp

Alla i er organisation som förväntas arbeta med Security, exempelvis:

 • Informationssäkerhetssamordnare / CISO
 • Systemförvaltare
 • Systemägare/informationsägare
 • Andra personer med arbetsuppgifter kopplade till informationssäkerhet

 

Utbildningens innehåll

 • Genomgång av DirSys koncept för informationssäkerhet
 • Upprätta och dokumentera informationsbärare i Security
 • Informationsklassificering av informationsbärare
 • Riskanalys kopplat till informationstillgångar
 • Dokumentation och uppföljning av åtgärder kopplat till riskanalys
 • Praktiska övningsuppgifter
 • Summering, diskussion och avslut

Praktisk information

Den här utbildningen riktar sig till alla i er organisation som förväntas arbeta med Security, Utbildningen sker digitalt och tar 2 h.

Är du intresserad av att gå utbildningen? Kontakta oss nedan för offert!   

Kontakta oss!

Har du frågor eller behöver hjälp?

Kontakta vår support via support@digframe.com