Produkter

Informationssäkerhet och dataskydd – effektivt & enkelt

Kan informationssäkerhet och dataskydd vara enkelt? Vi vet att det lätt blir krångligt. Arbetet ligger utspritt och ansvaret vilar tungt på de som koordinerar det.

Men tänk om det inte behövde vara så. Tänk om du kunde ha kontroll, enkel uppföljning och överblick? Tänk om du kunde sprida ert informationssäkerhets- och dataskyddsarbete på ett säkert sätt?

Med DirSys plattform samlar ni ert arbete och skapar kontinuitet genom att alltid ha koll på vad som ska göras, vem som ska göra det och när det ska vara gjort. Och vi lovar att det är riktigt enkelt.

Hur går det till? Läs mer om våra produkter!

Få full kontroll över er personuppgiftshantering

Ett okomplicerat informationssäkerhetsarbete

Automatiserad hantering av ISO, NIS & er informationssäkerhet

Integrity

Att efterleva GDPR – effektivt och enkelt med Integrity

Enligt GDPR ska alla organisationer föra ett register över sina personuppgiftsbehandlingar. Att få kontroll på hur organisationen hanterar personuppgifter kan vara en utmaning. Med Integrity blir det enkelt att få koll på alla era behandlingar och att säkerställa ett korrekt register. Allt för att ni ska vara trygga med att ni efterlever GDPR på ett effektivt vis.

Security

Ett systematiskt informationssäkerhetsarbete och
en proaktiv riskhantering

Analysera, planera och genomför ert informationssäkerhetsarbete på en och samma yta. I Security får ni snabbt en överblick över vilka era största risker är och hur era risksänkande åtgärder fortskrider.

Security Framework

Automatiserad hantering av ISO, NIS & er informationssäkerhet

De standards och lagkrav som omfattar informationssäkerhet är knappast få.  Så hur får ni en samlad bild av dessa? Och hur vet ni vad ni behöver göra för att efterleva dem? Med Security Framework får ni en tydlig bild av hur väl ni lever upp till standards som SS-EN ISO/IEC 27 2:2022, NIS2 eller andra lagkrav.

Vill du se produkterna live?

Välkommen att boka en demo med oss.