Produkter

Ett effektivt informationssäkerhets- och förvaltningsarbete

Sprid informationssäkerhet, dataskydd och förvaltningsfrågor i organisationen. Med vår lösning blir det riktigt enkelt att samarbeta och att följa upp hur arbetet går.

Det hjälper er att lägga tid på viktigare saker än att leta efter era 10 största risker och vilken informationstillgång som stöttar vilken process.

Upprätta registerförteckning enligt GDPR

Ett okomplicerat informationssäkerhetsarbete

Förenkla styrning av er digitala förvaltning

Integrity

Att efterleva GDPR – effektivt och enkelt med Integrity

Enligt GDPR ska alla organisationer föra ett register över sina personuppgiftsbehandlingar. Att fånga alla behandlingar och hålla koll på om registret är uppdaterat kan vara en utmaning. Med Integrity blir det enkelt att få koll på alla era behandlingar och att säkerställa ett korrekt register. Allt för att ni ska vara trygga med att ni efterlever GDPR på ett effektivt vis.

Security

Ett systematiskt informationssäkerhetsarbete och
en proaktiv riskhantering

Analysera, planera och genomför ert informationssäkerhetsarbete på en och samma yta. I Security får ni snabbt en överblick över vilka era största risker är och hur era risksänkande åtgärder fortskrider.

Digital förvaltning

Ta kontroll över er förvaltningsstyrning

DIGframe hjälper din organisation att synliggöra er IT. Samla all information och tydliggör roller och ansvar.

Med DIGframe blir det enklare att fatta beslut, så att ni får rätt IT till rätt kostnad. Skapa en kontinuitet genom att planera, genomföra, följa upp och analysera IT direkt i ert ledningsstödssystem.

Har du frågor eller behöver hjälp?

Kontakta vår support via support@digframe.com