Produkter

Rätt IT till rätt kostnad på ett informationssäkert sätt

DIGframe® är DirSys ramverk och digitala verktyg för att etablera och realisera styrmodeller för förvaltning av IT, informationssäkerhetsarbete och efterlevnad av GDPR.

Med verktyget DIGframe samlar ni ert arbete och skapar kontinuitet genom att alltid ha koll på vad som ska göras, vem som ska göra det och när det ska vara gjort.

Det hjälper er att lägga tid på viktigare saker än att leta efter era 10 största risker och vilken informationstillgång som stöttar vilken process. Med DIGframe får ni en överblick på minuter istället för timmar och dagar.

Vad är ert behov? DIGframe kan hjälpa er inom flera områden.
Läs mer om dem nedan!

Upprätta registerförteckning enligt GDPR

Ta kontroll över informationssäkerheten

Förenkla styrning av er digitala förvaltning

Integrity

Att efterleva GDPR – effektivt och enkelt med Integrity

Enligt GDPR ska alla organisationer föra ett register över sina personuppgiftsbehandlingar. Att fånga alla behandlingar och hålla koll på om registret är uppdaterat kan vara en utmaning. Med Integrity blir det enkelt att få koll på alla era behandlingar och att säkerställa ett korrekt register. Allt för att ni ska vara trygga med att ni efterlever GDPR på ett effektivt vis.

Informationssäkerhet

Uppnå ett fulländat och effektivt
informationssäkerhetsarbete

Med DIGframe får ni ett helhetsgrepp kring er informationssäkerhet. Dokumentera personuppgiftsbehandlingar, genomför informationsklassificeringar, analysera risker och följ upp beslutade riskåtgärder. Fastställ roller och ansvar och därmed resursmässiga förutsättningar för ett kontinuerligt informationssäkerhetsarbete. Allt på ett mycket strukturerat sätt!

Digital förvaltning

Ta kontroll över er förvaltningsstyrning

DIGframe hjälper din organisation att synliggöra er IT. Samla all information och tydliggör roller och ansvar.

Med DIGframe blir det enklare att fatta beslut, så att ni får rätt IT till rätt kostnad. Skapa en kontinuitet genom att planera, genomföra, följa upp och analysera IT direkt i ert ledningsstödssystem.

Har du frågor eller behöver hjälp?

Kontakta vår support via support@digframe.com