Produkter

Rätt IT till rätt kostnad på ett informationssäkert sätt

DIGframe® är DirSys ramverk och digitala verktyg för att etablera och realisera styrmodeller för förvaltning av IT, informationssäkerhetsarbete och digitaliseringsarbete.

Vi nöjer oss inte med att ta fram hur det ska se ut på pappret. Verklig förändring sker först när varje del av verksamheten har förstått vad som ska göras, hur det ska göras och vid vilken tidpunkt.

Vad är ert behov? DIGframe kan hjälpa er inom flera områden.
Läs mer om dem nedan!

Upprätta registerförteckning enligt GDPR

Ta kontroll över informationssäkerheten

Förenkla styrning av er digitala förvaltning

Prioritera rätt i digitaliseringsarbetet

Integrity

Att efterleva GDPR – effektivt och enkelt med Integrity

Enligt GDPR ska alla organisationer föra ett register över sina personuppgiftsbehandlingar. Att fånga alla behandlingar och hålla koll på om registret är uppdaterat kan vara en utmaning. Med Integrity blir det enkelt att få koll på alla era behandlingar och att säkerställa ett korrekt register. Allt för att ni ska vara trygga med att ni efterlever GDPR på ett effektivt vis.

Informationssäkerhet

Uppnå ett fulländat och effektivt
informationssäkerhetsarbete

Med DIGframe får ni ett helhetsgrepp kring er informationssäkerhet. Dokumentera personuppgiftsbehandlingar, genomför informationsklassificeringar, analysera risker och följ upp beslutade riskåtgärder. Fastställ roller och ansvar och därmed resursmässiga förutsättningar för ett kontinuerligt informationssäkerhetsarbete. Allt på ett mycket strukturerat sätt!

Digital förvaltning

Ta kontroll över er förvaltningsstyrning

DIGframe hjälper din organisation att synliggöra er IT. Samla all information och tydliggör roller och ansvar.

Med DIGframe blir det enklare att fatta beslut, så att ni får rätt IT till rätt kostnad. Skapa en kontinuitet genom att planera, genomföra, följa upp och analysera IT direkt i ert ledningsstödssystem.

Digital utveckling

Ett digitaliseringsarbete i framkant

Med DIGframe Digital utveckling är det enkelt att dokumentera och följa upp era digitaliseringsinsatser. Mät ert nuläge och er digitala mognad, synliggör era mål och bryt ner i konkreta aktiviteter.

Med DIGframe får ni rätt styrning på era digitaliseringsinsatser – så att ni kan prioritera det som ger önskat resultat.

Har du frågor eller problem?

Kontakta vår support via support@digframe.com