• All
  • Blogginlägg
  • Dataskydd
  • Event
  • Informationssäkerhet
  • IT-upphandling
  • Kundcase
  • Nyheter
  • Strategi
  • Webinar

Ett projekt som startade med att undersöka vilka IT-system som är extra känsliga ur en GDPR-synpunkt födde insikten att reservrutiner när system slutar fungera saknades...

"DirSys har stöttat Kungälvs kommun med förstudier, upphandlingar och införanden av system och tjänster i deras nya GIS-plattform. Målet med projektet är att Kungälv ska få en...