Höga krav på digitalisering

– så möter ni dom!

Det ställs ökade krav på kommunernas digitalisering. Invånarna vill ha bättre service, verksamheterna kommer inte vidare i sin utveckling tillräckligt snabbt och politikerna efterfrågar en snabbare utväxling och tydliga resultat. Känner ni igen er?

Höj tempot i er digitalisering!

Många kommuner ser nu ett ökat behov av att höja digitaliseringstempot. Det finns stora nyttor att hämta hem i form av kvalitetsförbättringar och tidsbesparingar. Tydliggjorda förväntningar och rätt förutsättningar gör det möjligt att lyckas.

Men var ska ni börja?

Genom att värdera er kommuns utvecklingsförmåga får ni en tydlig bild av vad ni behöver göra för att nå framgång i digitaliseringsarbetet.

Värdering av organisationens utvecklingsförmåga

Värderingen ger en nulägesbild och synliggör samtidigt organisationens styrkor och svagheter inom ett antal avgörande områden:

  • Förmågor och kompetens
  • Ledning och styrning
  • Organisation och stödjande strukturer

I värderingen ingår en analys med tillhörande rekommendationer och åtgärdsförslag som tar sikte på hur ni kan nå ett effektivt och samtidigt innovativt och framgångsrikt digitaliseringsarbete.

Kom igång med en smartare digitalisering!

Vi har hjälpt många framstående kommuner att nå framgång i digitaliseringsarbetet.

Kontakta oss idag för att ta första steget mot ett effektivt och framgångsrikt digitaliseringsarbete. Vi inleder med en konsultation och kan därefter erbjuda ett tydligt upplägg för värderingen till ett fast pris.

Jag vill veta mer!

Fyll i formuläret så tar vi en första kontakt med dig.

Se våra webinar och läs våra blogginlägg om ämnet!