Trygghetsskapande teknik – få koll på marknaden med vår omvärldsanalys!

En åldrande demografi har gjort trygghetsskapande teknik, en specialisering av välfärdsteknik, till en viktig pusselbit för många kommuner. Marknaden för trygghetsskapande teknik är just nu under stor utveckling och många nya aktörer har kommit in på marknaden.

Ska du upphandla trygghetsskapande teknik? Eller vill du benchmarka er befintliga lösning mot andra på marknaden?

I den här omvärldsanalysen redogör vi för vilka leverantörer som finns på marknaden och hjälper dig som ska upphandla trygghetsskapande teknik att få ett försprång. Materialet kan med fördel användas som underlag för planering av en mer detaljerad omvärldsanalys eller för att benchmarka er nuvarande lösning mot andra på marknaden.

Omvärldsanalysen innehåller

 

  • Vad trygghetsskapande teknik är och vilka lösningar som finns
  • Vilka leverantörer som finns på marknaden
  • Vilka leverantörer som vunnit upphandlingar det senaste året
  • Vad leverantörerna kan leverera inom ett antal områden (exempelvis ordinärt och särskilt boende)
  • En marknadsbedömning

Vill du ta del av omvärldsanalysen?

Fyll i din mailadress så skickar vi analysen till dig direkt!

 

Relaterat innehåll:

Så ökar du verksamhetens engagemang för dataskydd

Tänk om du kunde bygga en dataskyddskultur. En organisation med högt engagemang och ansvarskänsla kopplat till dataskydd. Hur hade det sett ut? Och vad innebär en dataskyddskultur?   En dataskyddskultur Om vi målar upp en vision av en organisation med en stark dataskyddskultur, så kanske
Läs mer »

Så får du med dig verksamheten i dataskyddsarbetet

När dataskyddsförordningen kom förde den med sig nya arbetssätt, uppgifter och roller i organisationer landet runt. Nu när vi levt med förordningen i fyra år har arbetssätten hos många organisationer börjat mogna. Ofta har någon eller några anställda tilldelats rollen att koordinera och driva allt
Läs mer »