Digital nytta – gör det lätt att välja rätt!

Det här med nytta är spännande! Många idag försöker förutspå och planera för var nyttan ska dyka upp, och en del låter den leva sitt eget liv och låter sig bli förvånade eller överraskade. Nytta kan uppstå när och där du minst anar det, den kan leka tittut och dyka upp på ett helt annat ställe än det du initialt trodde, anade eller ville. Överraskningar kan vara härliga, men kanske inte alltid i alla sammanhang. Det finns metoder för att styra och uppmuntra nyttan att visa sig där du faktiskt behöver och förväntar dig den.

Om en digital tjänst förväntas bidra till en minskad kostnad, men istället leder till en ökad förvaltnings- och driftskostnad är det ju toppen att veta det på förhand? Eller om en förändring inte går att genomföra som det var tänkt eftersom de resurser som planerades delta istället behöver prioritera annat?

Få gör en rejäl analys och tydliggör förväntade och planerade nyttor som en del i ett beslutsunderlag. Metoderna för att göra det tar ofta i anspråk samma tid och kraft som en mindre utredning. Det tar tid att sätta sig in i mallar, metod och att producera analysen. Insatsen i sig kan leda till att analysen prioriteras bort.

Den digitala viljan som är påtaglig blir inte alltid omvandlad och förädlad till digital nytta. Återkommande ser vi rapporter som pekar på investerade projektmedel som inte lett till de förväntade effekterna, utan istället slirat ner i diket.  Det kostar pengar, tid och tar onödig energi.


Går det att förutspå, styra eller uppmuntra digital nytta?

JA! Vi har skapat ett flöde som hjälper dig genom hela processen med att analysera, jämföra och följa er nytta!

Processen börjar med att ni sammanställer samtliga förslag från sina respektive källor, kanske har ni en funktion där ni samlar utvecklingsförslag från medborgare, medarbetare eller andra funktioner och roller. Dessa förslag behöver sedan analyseras utifrån perspektiven av nytta, där det förutsätts vara effektiviserande, antingen tids- och/eller kostnadsmässigt samt möjligen även bidra till en höjd kvalitet. Genomförbarheten behöver också den bedömas och kompletteras med en riskanalys. Sammantaget ger det er underlag att på ett likvärdigt sätt kunna bedöma förslagets potential till effektivisering, besparing, kvalitetshöjning i verksamheten.

Efter genomförd analys kan en prioritering göras så att de insatser som ska göras möter upp mot era mål och prioriterade områden. Ett sammantaget underlag som tydligt signalerar såväl effekt som risk gör att genomförandet kan aktivitetsplaneras för att verkligen säkerställa och tydliggöra de insatser som behöver genomföras både i form av investering och projektarbete, samt det som kommer därefter i form av drift och påverkan på verksamhetens arbete framgent. Självklart görs en kontinuerlig uppföljning av arbetet för att se om diket närmar sig eller om vi är kvar på vägen.

Tanken är att kunna följa ett föreslaget utvecklingsprojekt genom flödet men att det är kompletterat med perspektivet av nytta. Vad förväntas detta projekt bidra med i form av effekter? Det möjliggör att en prioritering kan göras mot bakgrund av förväntade effekter. Om en organisation strävar efter att göra interna effektiviseringar, exempelvis är det kanske inte värt att göra ett projekt som bidrar till att stärka varumärket – det är bra, men inte det som står högst på listan.

Låt oss skapa digital nytta tillsammans!

Vi på DirSys har tagit fram ett verktyg för detta – DIGframe Digital Utveckling. I vår process lotsas du på ett enkelt sätt och behöver inte uppfinna hjulet själv, verktyget stöttar och leder dig framåt. DIGframe sammanställer och synliggör resultaten i rapporter så att den bedömda nyttan kan delges beslutsfattare i form av underlag genom en enkel knapptryckning. Läs mer om DIGframe Digital Utveckling här –> 

Jenny BK med filter

Jenny Broberg Kudryk

Strategisk rådgivare

jenny.broberg@dirsys.com

031-797 44 95

Relaterat innehåll:

dataskyddskultur

Bygg en dataskyddskultur – 5 praktiska tips

Vill du att dataskydd ska prioriteras högre i organisationen? Vill du arbeta proaktivt istället för reaktivt? Då kan det vara dags att bygga en dataskyddskultur i din organisation. I en dataskyddskultur sitter dataskydd i ryggmärgen. Hos fler än bara dig. Men hur bygger du en
Läs mer »
LIS

Hur LIS bidrar till systematiskt informationssäkerhetsarbete

Allt informationssäkerhetsarbete värt namnet kräver systematik. Ett ledningssystem för informationssäkerhet (LIS) kan hjälpa en organisation att uppnå just detta. Hur då? Det är just det vi svarar på i det här blogginlägget.   Hur LIS och systematiskt arbete hänger ihop   Ett ledningssystem för informationssäkerhet
Läs mer »