Koll på förvaltning av IT och informationssäkerhet med DIGframe

Koll på förvaltning av IT och informationssäkerhet med DIGframe

Peab är ett av Nordens ledande bygg- och anläggningsföretag med cirka 15 000 anställda. Koncernen är belägen i Sverige, Norge och Finland. När DirSys kom i kontakt med Peab såg de ett behov av att se över hur de förvaltade sina IT-system. Daniel Sanell, Förvaltningsledare IT på Peab Support, berättar om hur deras systemförvaltning och informationssäkerhetsarbete har förändrats tack vare DIGframe.

Peabs utmaning

Innan Peab började använda DIGframe saknade organisationen ett systemstöd för att synliggöra såväl som att arbeta strukturerat inom två områden: systemförvaltning och informationssäkerhet. Denna utmaning kombinerat med viljan att skapa synergieffekter mellan de båda områdena låg till grund för Peabs förfrågan om stöttning.

Resultatet av att använda DIGframe

Införandet av DIGframe Förvaltning av IT och DIGframe Informationssäkerhet har nu påbörjats. Peab har i och med detta inlett resan mot bättre överskådlighet i sitt arbete. Att samla allt i samma verktyg ser de som en stor fördel, då dessa pusselbitar hänger ihop.

”Att ha informationen aggregerad i ett och samma verktyg ger oss en bättre överskådlighet. DIGframe Informationssäkerhet blev därför en naturlig påbyggnad av det arbete som redan pågick kring systemförvaltning. Att föra registerförteckning i DIGframe ger en bättre struktur och uppföljning. Detta systemstöd ger helt andra och nya möjligheter så som riskhantering, koppling till aktivitetsåtgärder, rapportering, styrning och uppföljning. Summerat ger detta en ökad kvalitet i arbetet. Dessutom är DIGframe som verktyg väldigt flexibelt. Det har gjorts en hel del kundanpassningar, för att inte säga väldigt många. Att som konsult ta emot en beställning, en vision och översätta till en anpassning är svårt och det är precis här DirSys utmärker sig. Leveranserna överträffar våra högt ställda förväntningar – varje gång.”

– Daniel Sanell, Förvaltningsledare IT, Peab Support