Kungälvs kommuns nya GIS-plattform

Kungälvs kommuns nya GIS-plattform

Kungälvs kommun tar hjälp av DirSys vid upphandling av deras nya GIS-plattform

“DirSys har stöttat Kungälvs kommun med förstudier, upphandlingar och införanden av system och tjänster i deras nya GIS-plattform. Målet med projektet är att Kungälv ska få en modern plattform som ger förutsättningar att möta den ökade digitaliseringen i samhället. Arbetet pågår och DirSys stödjer fortsatt Kungälv genom projektet där en upphandling och två införanden kvarstår innan de når målet.”

– Camilla Schalin, GIS-samordnare på Kungälvs kommun, berättar om samarbetet med DirSys.

Vad innebär arbetet med DirSys?
Vi har, med stöd av DirSys, gjort omvärldsbevakning, förstudier och upphandlingar av en ny GIS-plattform. Vi började 2013 med att utvärdera det GIS-stöd vi hade samt att kartlägga framtida behov. Det visade sig att det behövdes en förändring för att vi skulle kunna möta framtiden. Den största utmaningen har varit att flera olika verksamheter är berörda och därmed flera olika verksamhetssystem, men som alla hänger ihop mer eller mindre. Vi stod inför ett vägval om vi skulle genomföra en enda stor upphandling som skulle uppfylla samtliga behov eller om vi skulle upphandla etappvis och i så fall i vilken ordning. Vi valde det senare.

Vad hoppas ni få ut av detta?
Vårt mål har varit att få nya system på plats som ska stödja ett mer digitalt arbetssätt och ett bättre flöde mellan systemen. Vi har hittills genomfört allt förarbete, tre av fyra upphandlingar och två införanden. Vi är inte klara än, men kan redan nu se vinster med de system som nu är på plats och utgör grunden i vår nya GIS-plattform.

På vilket sätt har DirSys hjälpt er?
DirSys har varit vårt metodstöd och i vissa delar av projektet även projektledare. DirSys är proffsiga, kompetenta och flexibla. De finns alltid där som ett stöd när vi behöver! Vi är mycket nöjda med den hjälp vi fått av dem.