Automatiserad hantering av ISO, NIS2 & er informationssäkerhet

– med Security Framework

ISO, NIS2 & GDPR

De standards och lagkrav som omfattar informationssäkerhet är knappast få.  Så hur får ni en samlad bild av dessa? Och hur vet ni vad ni behöver göra för att efterleva dem?

 

Med Security Framework får ni en tydlig bild av hur väl ni lever upp till standards som SS-EN ISO/IEC 27 2:2022, NIS2 eller andra lagkrav. Det blir lätt att förstå hur skyddsvärd er information är och vad ni behöver göra för att säkerställa rätt skydd. Dessutom kan ni koppla underlaget till ert övriga informationssäkerhetsarbete och skapa säkerhetshöjande handlingsplaner.

Hur går det till?

Sätt klassificeringsbeslut på er information, välj standards och lagrum och få automatiskt ut en kontrollplan baserat på satt klassificeringsbeslut. Gör er GAP-analys och skapa säkerhetshöjande åtgärder – allt i samma smidiga plattform.

Security framework - kontrollplaner

Kontrollplaner som passar just ert informationssäkerhetsarbete

Har ni upphandlingskrav att ta hänsyn till vid inköp av ett nytt system? Vill ni mäta er mot SS-EN ISO/IEC 27002:2022 eller GDPR? Med Security Framework kan ni själva synliggöra de standards, lagkrav eller interna krav som påverkar ert informationssäkerhetsarbete.

Security framework - nis2 och dora

Efterlev nya lagkrav som NIS2 och DORA

Häng med i utvecklingen av nya lagar och krav på er informationssäkerhet. Ni skapar enkelt egna ramverk så att ni får koll på och kan mäta er efterlevnad av relevanta lagar.

Security framework - spara tid i informationssäkerhetsarbetet

Spara tid och skapa tydlighet i ert informationssäkerhetsarbete

Lämna krångliga Excel:er bakom er. Samla klassificeringsbeslut, GAP-analys och åtgärd med deadline och ansvarig i samma smidiga plattform. Det gör att ni kan hålla koll på, och tempo mot, ett bättre informationssäkerhetsarbete.

Några av våra nöjda kunder

Er informationssäkerhet – samlat

Undvik att hoppa mellan Excel, Word och andra lösningar för att få översikt över ert informationssäkerhetsarbete. Samla allt i samma smidiga och säkra tjänst. I Security får du koll på era risker, hur ni hanterar dessa och vem som är ansvarig. Dessutom är alla våra tjänster utvecklade med säkerhet som högsta prioritet.

Servrar i Sverige

SSO

Multifaktorsautentiering

Hög spårbarhet

Redo att förenkla informationssäkerhetsarbetet?

Boka en demo direkt!