Informationssäkerhet

Uppnå ett fulländat och effektivt informationssäkerhetsarbete

Hur DIGframe Informationssäkerhet
kan hjälpa er

DIGframe Informationssäkerhet är verktyget som hjälper er att analysera, planera, genomföra och följa upp hela ert informationssäkerhetsarbete.

Med DIGframe får ni en organisationsövergripande struktur – alla fyller i och dokumenterar på samma sätt och ni kan enkelt skapa er en överblick över hur ert arbete går då allt är samlat på samma ställe.

Verktyget bygger på riktlinjer från vedertagna standards, som ISO27000 samt samlad erfarenhet och best-practise från DirSys.

Fokusera på rätt åtgärder i informationssäkerhetsarbetet

Med hjälp av informationssäkerhetsanalyser och möjligheten att mäta er mot ISO-krav säkerställer ni att ni fokuserar på rätt åtgärder. I GAP-analysen och mognadsmätningen identifierar ni vart ni befinner er idag och vad ni behöver göra för att höja nivån på ert informationssäkerhetsarbete.

Uppnå en proaktiv riskhantering

Med hjälp av riskanalysen identifierar och eliminerar eller sänker ni risker innan de inträffar. Riskanalysen kan göras både på en övergripande organisatorisk nivå såväl som för enskilda informationstillgångar eller informationsmängder.

Säkerställ lagefterlevnad

Säkerställ att ni följer rådande lagar genom att föra er registerförteckning över personuppgifter och genomföra DPIA enligt mallen i DIGframe. Ni kan även mäta er mot GDPR-krav för att utvärdera hur väl ni lever upp till lagkravet.

Uppnå kontinuitet

Med DIGframe säkerställer ni att informationssäkerhetsarbetet inte blir en engångsinsats. I verktyget kan ni planera in åtgärder och följa upp dem. Ni kan även ta fram rapporter på hur arbetet går och få fram underlag för ledningens genomgång.

Nöjda kunder att vara stolt över

Säker och smidig implementation

Molntjänst

DIGframe levereras som en molntjänst vilket möjliggör snabb implementering, hög säkerhet och flexibilitet för er som användare.

Onboarding

Ett verktyg förändrar inte automatiskt hur ni arbetar. Därför är onboardingen extra viktig tycker vi. Vi utbildar er i ert nya verktyg och ger er rådgivning kring hur ni når dit ni vill.

Support

Om något strular eller inte fungerar som du vill finns vi där för snabb support.

Användarförening

Vi vill att våra kunder ska utvecklas och vi vill utvecklas tillsammans med er. I vår användarförening kan du ställa frågor, ge utvecklingsförslag, nätverka, och utbyta erfarenheter med andra kunder.

Vanliga frågor och svar

Vad är DIGframe Informationssäkerhet?

Informationssäkerhet handlar om att säkerställa att rätt person (konfidentialitet) har rätt information (riktighet) vid rätt tillfälle (tillgänglighet). DIGframe Informationssäkerhet är ett verktyg som hjälper er med detta arbete. I verktyget kan ni analysera, planera, genomföra och följa upp hela ert informationssäkerhetsarbete.

Hur fungerar DIGframe Informationssäkerhet?

I DIGframe Informationssäkerhet kan ni synliggöra det arbete ni gör för att bevara och förbättra organisationens informationssäkerhet.

I verktyget arbetar ni både på en övergripande nivå – med GAP-analyser och möjlighet att mäta er mot ISO-krav, men även med era informationstillgångar och mängder. Ni kan sätta klassificieringsbeslut och göra riskanalyser på den information ni hanterar i er organisation. Dessutom kan ni lägga in de aktiviteter ni identifierat för att sänka era risker eller för att bättre möta upp mot ISO-krav.

Allt arbete går att följa upp och ni får notiser och påminnelser så att ni får till systematiken i informationssäkerhetsarbetet.

Vem passar produkten för?

DIGframe Informationssäkerhet passar för organisationer som sitter på värdefull information, hanterar personuppgifter och omfattas av lagkrav som exempelvis GDPR och NIS. Det passar även er som har en ambition kring att antingen bli ISO-certifierade eller åtminstone mäta er mot denna standard.

Både privata bolag, myndigheter och kommuner kan nyttja verktyget för sitt informationssäkerhetsarbete.

Hur kommer vi igång?

Börja med att boka en demo med oss. Under demon diskuterar vi era förutsättningar och hur ni arbetar idag. Efter det visar vi DIGframe så att ni får en känsla för om det kan passa er.

När ni beslutat er för att komma igång hjälper vi er utifrån vart ni är idag. Antingen börjar vi med att se över era befintliga arbetssätt och sätta strukturen där först, eller så kommer ni igång direkt och börjar arbeta i verktyget. Här finns stöttning i form av onboarding och utbildning.

Har du frågor eller behöver hjälp?

Kontakta vår support via support@digframe.com