Digital utveckling

Ett digitaliseringsarbete i framkant

Hur DIGframe Digital
Utveckling kan hjälpa er

DIGframe Digital Utveckling är verktyget som hjälper er att samla, analysera och följa upp era digitala utvecklingsinsatser. Arbeta aktivt med att höja er digitala mognad, skapa handlingsplaner och följ upp på era beslutade digitaliseringsinsatser.

I nyttoanalysen får ni hjälp att prioritera utvecklingsinsatser som säkerställer att era personella och finansiella resurser används på rätt sätt.

Med DIGframe får ni en organisationsövergripande struktur – alla fyller i och dokumenterar på samma sätt och ni kan enkelt skapa er en överblick över hur ert arbete går då allt är samlat på samma ställe.

Höj er digitala mognad

Synliggör era resultat från DiMiOS och eBlomlådan och följ er utveckling från år till år. I DIGframe kan ni arbeta aktivt med att höja er digitala mognad genom att synliggöra mätetal och följa er utveckling. Använd resultatet från mätningarna när ni planerar in åtgärder och utvecklingsinsatser i syfte att förbättra er digitala utveckling.

Fokusera på rätt utvecklingsinsatser

Analysera era utvecklingsprojekt utifrån nytta, genomförbarhet och besparingar i tid eller pengar. Med hjälp av nyttoanalysen säkerställer ni att ni lägger tid och resurser på rätt utvecklingsinsatser.

Skapa en överblick över era digitaliseringsinsatser

Med DIGframe Digital Utveckling får ni en överblick över de utvecklingsprojekt som ska utvärderas, godkända projekt som genomförs samt över avklarade projekt. Det ger er en samlad bild över er digitala utveckling. Genom att bjuda in fler att samarbeta i verktyget får ni en ökad transparens och engagemang kring frågan.

Kontinuitet och uppföljning

Följ upp på inplanerade projekt och åtgärder i ert utvecklingsarbete och utvärdera hur väl ni når upp till uppsatta mål. I DIGframe kan du även hämta ut automatiska rapporter för att redovisa status för ledningen.

Alltid inkluderat
i DIGframe

Security by design

Vi vet vilken djungel det kan vara att säkerställa hög säkerhet för sina IT-tjänster. Därför har vi i utformandet av vår produkt arbetat efter security by design. Servrar i Sverige, SSO, stöd för multifaktorautentisiering och hög spårbarhet i verktyget är bara några av våra säkra lösningar.

Molntjänst

DIGframe levereras som en molntjänst vilket möjliggör snabb implementering, hög säkerhet och flexibilitet för er som användare.

Onboarding

Ett verktyg förändrar inte automatiskt hur ni arbetar. Därför är onboardingen extra viktig tycker vi. Vi utbildar er i ert nya verktyg och ger er rådgivning kring hur ni når dit ni vill.

Support

Om något strular eller inte fungerar som du vill finns vi där för snabb support.

Användarförening

Vi vill att våra kunder ska utvecklas och vi vill utvecklas tillsammans med er. I vår användarförening kan du ställa frågor, ge utvecklingsförslag, nätverka, och utbyta erfarenheter med andra kunder.

Vanliga frågor och svar

Vad är DIGframe Digital Utveckling?

DIGframe Digital Utveckling är verktyget som hjälper er att samla, analysera och följa upp era digitala utvecklingsinsatser. Det hjälper till att skapa en överblick över vilka digitala utvecklingsprojekt som planeras och pågår i organisationen. Dessutom hjälper det till att utvärdera vilka utvecklingsprojekt som medför störst nytta i form av besparingar i tid och pengar.

Hur fungerar DIGframe Digital Utveckling?

I DIGframe Digital Utveckling kan ni arbeta med att höja er digitala mognad genom att synliggöra mätningar med hjälp av DiMiOS och eBlomlådan och skapa handlingsplaner från detta.

Ni kan planera in de digitala utvecklingsprojekt som ska genomföras över året, prioritera dem och ta beslut om vilka som ska genomföras. Dessutom kan ni först utvärdera vilka projekt som medför högst nytta för verksamheten, så att ni prioriterar rätt saker.

När ni har en beslutad plan kan ni lägga in aktiviteter och dela ut ansvaret i organisationen. Det gör det enkelt att följa upp på ert arbete och se till att det ni beslutat blir gjort.

Vem passar produkten för?

DIGframe Digital Utveckling passar organisationer som förstår de möjligheter digitalisering innebär och vill arbeta med frågan på ett strukturerat sätt.

Verktyget är framför allt riktat mot kommuner och myndigheter.

Hur kommer vi igång?

Börja med att boka en demo med oss. Under demon diskuterar vi era förutsättningar och hur ni arbetar idag. Efter det visar vi DIGframe så att ni får en känsla för om det kan passa er.

När ni beslutat er för att komma igång hjälper vi er utifrån vart ni är idag. Antingen börjar vi med att se över era befintliga arbetssätt och sätta strukturen där först, eller så kommer ni igång direkt och börjar arbeta i verktyget. Här finns stöttning i form av onboarding och utbildning.

Har du frågor eller problem?

Kontakta vår support via support@digframe.com