Håbo kommun

Våren 2017 började Håbo kommun använda DIGframe för att dokumentera, planera och följa upp sitt arbete kring Förvaltning av IT och Informationssäkerhet. Utöver DIGframe-modulen hjälper DirSys kommunen med konsultativt stöd i samband med etableringen av arbetet. Jonnie Wistrand, Verksamhetsutvecklare på Håbo kommun, berättar om deras samarbete med DirSys.

Berätta om det projekt ni gör med DirSys

Vi använder DirSys produkt DIGframe för att etablera en förvaltningsstyrningsmodell. Bakgrunden är att det saknats ett tydligt och gemensamt förhållningssätt till förvaltning av kommunens alla IT-system. Parallellt med införandet av modellen har vi också inlett ett omfattande arbete kring informationsklassificering av kommunens informationstillgångar där DIGframe utgör plattformen.

Varför valde ni DIGframe?

Håbo kommun använder sedan tidigare Stratsys som ett verktyg för ledning och styrning. Att komplettera Stratsys med DIGframe-modulen känns därför som ett naturligt steg för att få en sammanhållen lösning, som gör det enkelt för medarbetarna att arbeta med dessa frågor.

”Vi har ännu inte ställt en fråga till DirSys där vi inte fått ett kompetent och bra svar”

 

På vilket sätt hjälper DirSys er?

DirSys har varit konsekvent tillgängliga på de sätt vi behöver dem, oavsett om det gäller en enkel supportfråga på telefon eller en komplett workshop på plats hos oss. Vi har ännu inte ställt en fråga till DirSys där vi inte fått ett kompetent och bra svar.

Vad hoppas ni få ut av arbetet?

Målet är en välfungerande förvaltning där verksamheterna har koll på, och tar ansvar för, sina informationstillgångar. Vi kommer att nå målet för att vi vet att en välfungerande IT-förvaltning kommer att gynna alla verksamheter på sikt. Det är kort sagt väl investerad tid att arbeta konsekvent med det här.

Nöjda kunder
att vara stolt över

Har du frågor eller problem?

Kontakta vår support via support@digframe.com